Declarația unică la închiderea PFA-ului. Cum se completează?
Acasă » Viața de freelancer » Declarația unică la închiderea PFA-ului. Cum se completează?
|

Declarația unică la închiderea PFA-ului. Cum se completează?

Dacă nu mai vrei să desfășori activitate pe PFA, este important să o închizi pentru a nu complica calculul taxelor datorate aferente unui PFA care este în funcțiune. Închiderea PFA-ului se poate face rapid și chiar 100% online, însă trebuie să ai grijă să nu uiți să depui declarația unică. Află din acest articol ce ai de făcut concret la radiere și cum se completează și se depune declarația unică la închiderea PFA-ului.

Cum și când se închide un PFA?

Când se radiază un PFA? 

Există câteva situații care permit radierea unei persoane fizice autorizate:

 1. prin decesul titularului
 2. din oficiu, dacă o persoană prejudiciată în vreun fel de acțiunile PFA-ului solicită acest lucru, iar solicitarea îi este aprobată (în condițiile art. 25 din Legea nr. 26/1990)
 3. la cerere, în situațiile următoare:
  1. când nu mai desfășori activitatea economică pentru care ți-ai deschis un PFA
  2. sau când vrei să-ți desfășori activitatea sub o altă formă legală (ex: printr-un SRL).

Cum se radiază un PFA? 

Închiderea unui PFA se poate face rapid, doar prin depunerea unei cereri la ONRC. Cererea trebuie să specifice motivul radierii, și să fie însoțită de documentele legale necesare. Pentru mai multe detalii despre cum închizi un PFA poți citi acest articol pe blog.

Ce trebuie să faci la radierea unui PFA?

Pentru a radia un PFA este necesar să te asiguri că ești la zi cu toate obligațiile declarative și de plată (atenție, este vorba de declarațiile și taxele datorate de către PFA, și nu de Declarația Unică!). În acest sens, îți recomand să soliciți de la ANAF o situație a declarațiilor depuse și a obligațiilor de plată restante pe PFA (de exemplu: TVA sau alte taxe și impozite, precum impozite pe salarii – dacă PFA-ul are salariați). În cazul în care ai sume restante poți continua procedura de radiere doar după ce achiți la zi datoriile la ANAF.

Declarația unică la închiderea PFA-ului

Ce urmează după închiderea PFA-ului? După obținerea rezoluției de la Registrul Comerțului trebuie să mai depui și declarația unică de regularizare a obligațiilor de plată.

Când trebuie să depui declarația unică după închiderea PFA-ului?

Declarația Unică trebuie depusă în maxim 30 de zile de la închiderea PFA-ului.

Important de reținut: Definitivarea impozitului pe venit aferent anului în care s-a radiat PFA-ul se va face prin depunerea unei noi Declarații Unice, cu termen de depunere în anul următor radierii. Astfel, vei completa impozitul pe venit final aferent anului în care s-a radiat PFA-ul, chiar dacă este egal cu cel declarat deja în declarația depusă în termenul de 30 zile de la radiere.

De ce trebuie să depui declarația unică la radiere?

Prin intermediul declarației vei recalcula taxele datorate pentru anul în curs, adică pentru perioada de activitate. Acest lucru este necesar pentru a definitiva impozitul și contribuțiile sociale datorate.

Cum se completează declarația unică?

Declaraţia unică la radierea PFA-ului se completează pe surse şi categorii de venit. Este important să știi că dacă nu te descurci, poți să-ți împuternicești contabilul să o completeze pentru tine sau să folosești un serviciu online de completare și generare a declarației pe baza informațiilor transmise de tine.

Atenție: Dacă ai realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice vei completa câte o secţiune pentru fiecare categorie şi sursă de venit, atât pentru veniturile realizate, cât şi pentru veniturile estimate.

Astfel, vei completa:

 1. Datele tale de identificare: codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, numele şi prenumele și domiciliul fiscal, adică adresa din buletin.
 2. Având în vedere că Declarația unică depusă la radiere este una de regularizare a taxelor, se va bifa declarație rectificativă privind capitolul II, pentru impozitul pe venit și contribuțiile estimate.
 3. La Capitolul II, secțiunea 1 se va completa după caz, în funcție de modul de impozitare: sistem real (subsecțiunea 1) sau normă de venit (subsecțiunea 2).
 4. La data încetării activității (secțiunea 1.subsecțiunea 1.A.8./secțiunea 1.subsecțiunea 2.A.6) se va completa cu data radierii (când ai primit rezoluția).
 5. Pentru a stabili impozitul pe venit datorat și contribuțiile sociale, se completează:
  1. în cazul impozitării în sistem real, suma veniturilor obținute din activitatea desfășurată, pentru care se va aplica procentul de impozitare de 10%, și după caz, contribuțiile sociale, conform plafoanelor legale.
  2. în cazul impozitării la normă de venit,
   Rândul 1 „Norma de venit“ (se completează cu suma reprezentând norma anuală de venit de la locul desfășurării activității, stabilită de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice)
   Rândul 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal“ (se completează suma reprezentând norma de venit ajustată prin aplicarea coeficienților de corecție, dacă este cazul, și ajustată pentru numărul de zile de existență a PFA-ului în cursul anului).
   Rândul 3 „Venit net anual“ (se completează, potrivit Instrucțiunilor de completare, după caz, în funcție de perioada de exercitare a activității)

Ce se recalculează la declarația unică depusă la radierea PFA?

Dacă ești în sistem real

Dacă aplici impozitarea în sistem real, vei recalcula impozitul pe venit și contribuțiile sociale prin declararea veniturilor realizate efectiv și rectificarea veniturilor estimate declarate anterior. 

În declarația unică se va declara venitul net estimat recalculat până la data încetării activității și se va completa câmpul corespunzător din declarație pentru data încetării activității (data radierii PFA). 

Important: Veniturile din activități independente ce se realizează într-o fracțiune de an, se consideră venit anual.

Dacă ești la normă de venit 

Dacă aplici impozitarea la normă pe venit și exerciți activitatea o parte din an, norma anuală de venit aferentă perioadei efectiv lucrate se recalculează prin raportarea normei anuale de venit la 365 de zile, iar rezultatul se înmulțește cu numărul zilelor de activitate.

De exemplu:

Dacă încetezi activitatea la data de 1 octombrie 2023, atunci perioada efectiv lucrată (01.01.2023 – 30.09.2023) = 31 zile (ianuarie) + 28 zile (februarie) + 31 zile (martie) + 30 zile (aprilie) + 31 zile (mai) + 30 zile (iunie) + 31 zile (iulie) + 31 zile (august) + 30 septembrie (30 zile) = 273 zile de activitate

Norma de venit ajustată se calculează astfel: 

norma de venit publicată pentru întreg anul 2023 / 365 zile x norma de venit recalculată aferentă perioadei efectiv lucrate = Norma de venit anuală / 365 zile x 273 zile de activitate.

Impozit pe venit 

Impozitul pe venit se va calcula prin aplicarea procentului de 10% la norma de venit recalculată aferentă perioadei efectiv lucrate.

Revenind la exemplul nostru:

Impozitul aferent anului 2023 = Norma de venit recalculată aferentă perioadei efectiv lucrate x 10 % 

CAS și CASS

De asemenea, la radierea unui PFA impozitat la normă de venit se vor recalcula și contribuțiile sociale (CAS și CASS). Astfel, valoarea normei ajustate se va compara cu plafoanele stabilite pentru cele două contribuții sociale (raportate la salariul minim). Pentru mai multe informații poți citi acest articol unde sunt detaliate condițiile privind plafoanele CAS/CASS.

Cum depui declarațiile la închiderea PFA-ului?

La fel ca celalalte declarații unice depuse anterior, și declarația unică la închiderea PFA-ului se va depune prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV) deschis pe CNP-ul titularului. Ai aici un ghid complet despre modalitatea de depunere a declarației unice. Tot ce îți rămâne este să o completezi și să o depui.

Taxe datorate în plus? Până când trebuie să le plătești?

Așa cum am specificat mai sus, termenul de depunere a declarației unice este de maxim 30 de zile de la data radierii PFA-ului. Dacă prin această declarație se stabilesc taxe de plătit în plus, față de cele estimate anterior, plățile aferente se vor face până cel mai târziu în data de 25 mai a anului următor depunerii declarației (radierii PFA-ului). 

Ce nu trebuie să uiți? Chiar dacă radiezi PFA-ul, nu înseamnă că nu mai poți să ai afacerea ta. Poți să îți faci o altă afacere, indiferent de domeniul de activitate, și prin urmare poți oricând să înființezi un alt PFA, sau chiar un SRL. 

Articole similare