SRL Impozit pe Profit
Acasă » Contabilitate & legislație pe limba ta » SRL la Impozit pe Profit. Tot ce trebuie să știi.

SRL la Impozit pe Profit. Tot ce trebuie să știi.

Ca urmare a scăderii plafonului pentru încadrarea ca microîntreprindere, tot mai multe firme trebuie să aplice impozitul pe profit. În acest articol vom dezbate tot ce trebuie să știi despre impozitul pe profit, cum se aplică, care sunt diferențele față de impozitul micro și când este convenabil să aplici acest regim de impozitare.

SRL la Impozit pe Profit. Tot ce trebuie să știi

Ce trebuie să știi despre un SRL la impozit pe profit? În primul rând, că acest sistem de impozitare a devenit cel standard (obligatoriu) pentru firmele din România. Asta înseamnă că la înființarea unei firme poți opta pentru impozitul micro, dar numai dacă în maxim 30 de zile angajezi o persoană cu CIM pe normă întreagă și cel puțin cu salariul minim. În caz contrar, SRL-ul este din oficiu plătitor de impozit pe profit. În cele ce urmează, vom explica tot ce trebuie să știi dacă ai deja o firmă sau dacă urmează să înființezi un SRL.

Ce este impozitul pe profit?

Impozitul pe profit este impozitul standard datorat la bugetul statului de către firmele care desfășoară activități pe teritoriul României prin intermediul unui sediu permanent și care înregistrează profit fiscal.

Important: impozitul pe profit datorat statului reprezintă o cheltuială fiscală pentru firmă. 

Cum se calculează Impozitul pe profit?

Impozitul pe profit se calculează prin aplicarea cotei unice de 16% asupra profitului impozabil

Profitul impozabil se determină prin scăderea cheltuielilor deductibile și a veniturilor neimpozabile, din veniturile totale obținute (conform art. 19 din Codul fiscal).

Formulă profit impozabil: 

Profit impozabil = Venituri totale – Cheltuieli deductibile – Venituri Neimpozabile – Deduceri + Cheltuieli Nedeductibile 

Prin aplicarea acestei formule se stabilește dacă firma înregistrează profit (rezultat pozitiv) sau pierdere (rezultat negativ) în perioada de raportare, și prin urmare, dacă datorează sau nu impozit pe profit.

Formulă impozit profit:

Impozit profit = 16% x Profit Impozabil

Exemplu de calcul impozit pe profit:

Presupunem că firma Alfa a înregistrat venituri totale de 2.000.000 lei în anul 2023 și cheltuieli de 700.000 lei dintre care 

 • cheltuieli cu salariile: 200.000 lei
 • utilități: 80.000 lei
 • utilaje: 150.000 lei
 • marketing și promovare: 200.000 lei
 • alte cheltuieli: 70.000 lei

Așadar, profitul firmei este:

2.000.000 lei – 700.000 lei = 1.300.000 lei

Alfa înregistrează un profit de 1.300.000 de lei, pentru care va datora un impozit pe profit de 

16% x 1.300.000 lei = 208.000 lei

Cine datorează impozit pe profit în România?

Potrivit Codului Fiscal, impozitul pe profit este impozitul standard datorat de persoanele juridice din România. Astfel, datorează impozit pe profit companiile naționale, regiile autonome, toate tipurile de societăți (SRL, SA, etc.), fundațiile, asociațiile și sucursalele. 

cu excepția,

 • persoanelor juridice care plătesc impozit micro
 • Trezoreriei Statului
 • Instituțiilor de stat care lucrează cu fonduri publice și venituri proprii
 • Fundațiilor și organizațiilor nonprofit române
 • Cultelor religioase
 • Instituțiilor educaționale private acreditate de stat și autorizate potrivit Legii educației 
 • Asociațiilor de proprietari constituite drept persoane juridice 
 • Fondului de garantare a pensiilor private
 • Fondului de garantare a depozitelor din sistemul bancar
 • Fondului de compensare a investitorilor
 • Băncii Naționale a României
 • Organizațiilor patronale și sindicale. 

Important de reținut! Modul standard de impozitare a SRL-urilor este impozitarea cu 16% (SRL plătitoare de impozit pe profit), în vreme ce impozitarea micro (1% sau 3%) a devenit opțională. Vezi aici dacă te încadrezi pentru aplicarea impozitului micro.

Când și cum se plătește impozitul pe profit?

Impozitul pe profit se achită trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare închiderii perioadei de raportare (pentru trimestrele I-III). Definitivarea și plata impozitului pe profit aferent anului fiscal (unde este inclus și trimestrul IV) se efectuează până la 25 martie inclusiv, a anului următor celui de de raportare.

Bine de știut:

 1. Plata impozitului pe profit se face în contul de trezorerie ANAF, plățile fiind posibile atât online cât și cash sau card la ghișeul ANAF.
 2. În cazul plății cu întârziere a impozitului pe profit se vor calcula penalități pe zile de întârziere. 
 3. În cazul declarării cu întârziere/nedepunerii declarațiilor, ANAF poate da direct amendă, fără avertisment. Pentru a evita amenzile și penalitățile, este important să verifici periodic situația declarațiilor.

Ce mai trebuie să știi despre impozitul pe profit?

Deși comparativ cu impozitul micro, cota de 16% pare a fi un impozit mare de plătit pentru antreprenorii din România, cota de impozit pe profit pentru alte state din Uniunea Europeană, dar şi din Europa Centrală şi de Est, este chiar mai mare. Iată și o scurtă comparație cu alte state și cotele lor de impozitare a profitului:

Impozit pe profit

Ce este important la impozitul pe profit vs impozitul micro?

Deși cota de impozitare pentru impozitul pe profit este mai mare decât cota de impozitare a venitului în cazul impozitului micro (16% versus 1 sau 3%), există totuși și un aspect care se poate transforma într-un beneficiu pentru firme. Este vorba despre cheltuielile deductibile care reduc baza impozabilă la care se aplică ulterior cota de impozitare.

Astfel:

 1. impozitul micro se calculează prin aplicarea cotei de 1% sau 3%, după caz, la veniturile totale, fără a mai scădea cheltuielile realizate în interesul firmei
 2. în vreme ce impozitul pe profit se calculează prin aplicarea cotei standard de 16% la ceea ce rămâne după scăderea cheltuielilor deductibile.

Ce cheltuieli se pot deduce la calculul impozitului pe profit? 

Atenție la modul cum deduci cheltuielile! Orice cheltuială înregistrată ca fiind deductibilă, deși este nedeductibilă, va fi scoasă în cazul unui control, și se va impune impozit pe profit suplimentar, plus accesorii și dobânzi penalizatoare.

Trecere de la impozit pe profit la micro și invers

Impozitarea cu 16% este impozitarea standard. Totuși, sunt anumite situații când se poate schimba regimul de impozitare.

Trecere de la impozit pe profit la micro

Se poate face doar prin opțiune, dacă se îndeplinesc condițiile pentru încadrarea ca microîntreprindere.

În ce condiții și când se poate face trecerea?

Firmele care îndeplinesc condițiile pentru încadrarea ca micro (cu excepţia celor care au CAEN-urile: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621,5629, 5630) pot face trecerea de la impozit pe profit la micro începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere. O condiție esențială este să NU mai fi fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

Nu poți să faci trecerea de la impozit pe profit la micro 

 1. în cursul anului
 2. dacă ai mai fost micro după 1 ianuarie 2023

Trecere de la micro la impozit pe profit

Se poate face opțional sau obligatoriu, potrivit legii.

Opțional

Poți opta pentru schimbarea vectorului fiscal și aplicarea impozitului pe profit doar începând cu trimestrul următor, prin depunerea la ANAF a formularului 700 prin mijloace electronice.

Obligatoriu

Ieși automat din sistemul micro dacă nu mai îndeplinești condițiile pentru încadrarea la regimul micro.

Când îți convine cel mai mult impozitul pe profit și nu micro?

Deși îndeplinești condițiile pentru micro, este posibil să fie mai avantajos sistemul de impozitare cu impozit pe profit (16%) dacă ai o activitate care generează multe cheltuieli. În acest caz, baza impozabilă poate să se diminueze considerabil, și deci impozitul datorat poate fi foarte mic sau chiar deloc. Cel mai bine este să calculezi exact taxele pe care le-ai datora la fiecare formă de impozitare în parte, în funcție de venitul și cheltuielile pe care le estimezi. Poți folosi calculatorul de taxe StartCo pentru a simula rapid mai multe astfel de scenarii.

Cam acestea sunt principalele aspecte pe care trebuie să le cunoști despre impozitul pe profit. Ca antreprenor, este important să rămâi informat și să îți analizezi periodic activitatea firmei pentru a stabili ce vector fiscal este convenabil pentru afacerea ta.

Articole similare