e este contractul de comodat și de cine trebuie semnat?
Acasă » Altele » Ce este contractul de comodat și de cine trebuie semnat?
| |

Ce este contractul de comodat și de cine trebuie semnat?

Una dintre soluțiile preferate de antreprenori pentru stabilirea sediului social este contractul de comodat. Numit şi împrumut de folosinţă, prin contractul de comodat se pot împrumuta gratuit anumite bunuri mobile sau imobile în diverse scopuri. În acest articol vei afla ce este contractul de comodat și de cine trebuie semnat, dar și de ce este mai avantajos pentru stabilirea sediului social la înfiiințarea firmei.

Ce este un contract de comodat sediu social?

Contractul de comodat sediu social este documentul prin care se face dovada adresei oficiale a firmei în momentul înființării, indiferent de forma de organizare. Acesta se depune la ONRC împreună cu cererea de deschidere firmă și celelalte documente solicitate.

Concret, contractul de comodat este un contract de împrumut cu titlu gratuit (închiriere fără plată) prin care se transferă dreptul de folosinţă şi, eventual, toate cheltuielile ocazionate de aceasta, cu obligația restituirii după o anumită perioadă de timp, agreată de comun acord.

De reținut:

 1. este gratuit – comodantul nu primește o chirie pentru spațiu (ca în cazul contractului de închiriere)
 2. poate înceta ușor la cererea urgentă a comodantului, chiar dacă acest lucru se întâmplă mai devreme de termenul stabilit în contract
 3. comodantul își păstrează calitatea de proprietar

Ce trebuie să conțină un contract de comodat sediu social?

Un contract de comodat sediu social trebuie să conțină câteva informații importante:

 1. Părțile contractante
 2. Obiectul contractului
 3. Durata contractului
 4. Obligațiile părților
 5. Clauza de forță majoră
 6. Clauze finale privind eventuale litigii
 7. Semnăturile părților

Descarcă un model de contract de comodat aici.

Care sunt părțile contractante?

În contractul de comodat sunt implicate două părți:

 1. Comodantul – cel care transferă dreptul de folosință
 2. Comodatarul – firma, care primește dreptul de a-și declara sediul social la adresa imobilului, cu obligația de a-l restitui la termenul stabilit
Cine poate avea calitatea de comodatar?

Poate fi comodatar persoana care intenționează să își înființeze

 • o societate comercială (SRL),
 • o întreprindere familială(IF)
 • ori individuală (II),
 • sau un PFA

și care are nevoie de un spațiu în care să-și stabiliească sediul social al societății sau sediul profesional al PFA-ului.

Cine poate avea calitatea de comodant?

Poate fi comodant orice persoană care are dreptul de a folosi bunul, dacă nu i s-a interzis prin lege sau prin contract.

Mențiune: Atât comodantul, cât și comodatarul pot fi, atât persoane fizice, cât și persoane juridice.

Ce bunuri pot face obiectul unui comodat de comodat?

Pot fi încheiate în mod valabil contracte de comodat

 1. atât asupra bunurilor mobile: mașini, utilaje, aparatură deservită unui anumit domeniu de activitate etc.
 2. cât și asupra bunurilor imobile: case, terenuri.

De reținut! Adresa la care se stabilește sediul social trebuie să fie neapărat într-o construcție finalizată. Nu se acceptă sediu social într-o casă în construcție sau pe un teren fără casă.

Pe ce perioadă se poate stabili un contract de comodat?

Nu există o durată minimă a contractului de comodat pentru sediul social. Totuși este recomandat să nu se întocmească contracte pe perioade foarte scurte, penntru a evita costurile cu înregistrarea prelungirii valabilității/modificarea sediului la ONRC.

De reținut:

 1. Ai semnat un contract de comodat pentru sediul social? Nu uita să verifici periodic data de expirare în vederea prelungirii la ONRC printr-un act adițional. În caz contrar, ANAF poate declara sediul inactiv cu toate implicațiile ce rezultă de aici.
 2. Contractul de comodat încetează automat în situația în care survine decesul uneia dintre părți.

Care sunt obligațiile părților implicate într-un contract de comodat?

Comodatarul are obligația
 1. de a folosi bunul doar în conformitate cu destinația agreată în contract
 2. de nu permite unui terț utilizarea bunului fără aprobarea comodantului
 3. de a răspunde pentru pierderea sau deteriorarea bunului în cazul folosirii bunului cu altă destinaţie decât cea pentru care i-a fost împrumutat sau al prelungirii utilizării
 4. de a restitui bunul împrumutat la împlinirea termenului convenit
Comodantul are obligația
 • de a-l despăgubi pe comodatar pentru pagubele provocate de viciile ascunse ale bunului dat în folosință, pe care, deși le cunoștea la încheierea contractului, nu le-a adus la cunoștința comodatarului ( art. 2152 C.Civ).

Contract de comodat, contract de închiriere sau contract de asistență juridică – Ce alegi pentru sediul social?

Contractul de comodat este varianta preferată de antreprenori pentru stabilirea sediului social, deoarece

 1. spre deosebire de contractul de închiriere, contractul de comodat
  • este cu titlu gratuit
  • nu trebuie înregistrat/ declarat obligatoriu la organele competente (ANAF)
  • comodatarul nu este obligat să plătească nici contravaloarea uzurii obiectului contractului de comodat (uzură ce rezultă în urma folosirii acestuia pentru destinația convenită de către părți). Totuși, acesta va răspunde de pieirea sau deteriorarea bunului, atunci cand folosește bunul cu altă destinație decât cea pentru care i-a fost dat sau dacă prelungește folosința după scadența restituirii
  • nu necesită eventuale garanții
 2. spre deosebire de contractul de asistență juridică, durata contractului de comodat poate fi până la maxim 49 de ani.

Urmează să închei un contract de comodat sediu social pentru înființarea firmei? Iată 10 lucruri pe care trebuie să le știi despre contractul de comodat sediu social cu privire la modul în care se încheie și cine îl semnează.

Articole similare