Ce este și cine conduce un SRL?
Acasă » Cum să înființezi o firmă » Ce este și cine conduce un SRL?

Ce este și cine conduce un SRL?

Dacă îți dorești posibilități ample de dezvoltare a afacerii și de atragere de finanțări pentru ideea ta de business, atunci SRL-ul este ceea ce ai nevoie. În acest caz, pentru a face corect primii pași în antreprenoriat este bine să știi ce este un SRL dar și cine îl conduce – asociatul sau administratorul?

Ce este un SRL?

Societatea cu răspundere limitată (SRL) este forma juridică preferată de antreprenorii din Romania datorită flexibilității, dar și răspunderii limitate în fața legii. Este formată din părți sociale și poate fi constituită de unul sau mai mulți asociați persoane fizice sau juridice.

Avantajele și dezavantajele unui SRL

SRL-ul este forma juridică preferată de antreprenorii români datorită avantajelor sale de necontestat:

 • conferă ample posibilități de atragere de investiții
 • are potențial de dezvoltare a unui brand, și astfel de atragere a parteneriatelor comerciale
 • este ușor de înființat
 • se plătesc taxe minime:
  • impozit pe profit de 16% sau opțional, impozit pe venitul microîntreprinderilor de numai 1% (dacă îți angajezi în maxim 30 de zile de la înființare un salariat cu normă întreagă și îndeplinești toate condițiile conform OG 16/2022)
  • impozit pe dividende de 8%
 • este flexibilă: permite un număr de maxim 50 de asociați
 • este foarte versatilă și are o răspundere limitată în fața legii:
  • toate obligațiile unui SRL se achită doar din patrimoniul firmei
  • asociații răspund doar în limita aportului la capitalul social

Dezavantajul este faptul că evidența contabilă trebuie ținută obligatoriu de un expert contabil, iar acest lucru implică desigur și costuri suplimentare.

Cine conduce SRL-ul?

Pentru a funcționa un SRL are nevoie de

 1. Adunarea generală a asociaților – AGA
 2. Administrator
 3. Cenzor/ auditor financiar
Ce este Adunarea Generală a Asociaților (AGA)?

AGA este organul decizional care deliberează și ia hotărâri în toate problemele importante ce apar în activitatea firmei. Este formată din toți asociații firmei și are următoarele atribuții:

 • desemnează/revocă administratorul firmei și cenzorii sau auditorii financiari
 • aprobă situațiile financiare anuală și repartizarea dividendelor
 • modifică actul constitutiv.

Important:

 • În cadrul firmelor cu asociat unic, acesta are aceleași competențe pe care le are AGA.
 • Hotărârile adunării asociaților sunt obligatorii pentru toți asociații, chiar și pentru cei care nu au fost prezenți la ședința adunării generale sau care au votat împotrivă.
 • Hotărârile adunării asociaților se pun în executare de către administratorul societății.
Ce este și când este nevoie de cenzor/auditor?

Cenzorul/auditorul este persoana care răspunde de controlul gestiunii, fiind responsabil de verificarea corectitudinii operațiunilor financiare ale firmei.

Important:
numirea unui cenzor/auditor este opțională în cadrul societăților de tip SRL, cu excepția firmelor în care numărul asociaților este mai mare de 15.

Ce este Administratorul unui SRL?

Administratorul unui SRL este persoana fizică sau juridică, asociat sau neasociat, care efectuează toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, cu restricţiile arătate în actul constitutiv. Este ales prin hotărârea AGA/decizia asociatului unic și acționează, conform actului constitutiv, în baza unui mandat sau a unui contract.

Important:

 • Administratorul poate fi ales dintre asociați sau poate fi o persoană neasociată în firmă.
 • Poate fi cetățean român sau poate fi cetățean străin.
 • Poate fi o persoană fizică sau o altă firmă (persoană juridică) care se va numi societate administrator. Această societate administrator va desemna o persoană fizică care se va ocupa de administrare. Persoana fizică desemnată de societatea administrator se numește reprezentant permanent.
 • Este numit prin actul constitutiv sau de către adunarea asociaților.
 • Firma poate avea unul sau mai mulți administratori.
 • Administratorul răspunde pentru întreaga activitate a firmei, întrucât acestuia îi revine gestiunea patrimoniului firmei.

Află mai multe informații despre rolurile asociatului și administratorului în SRL, și felul în care răspunde fiecare pentru acțiunile firmei.

Articole similare