Ce este administratorul unui SRL și care sunt drepturile și responsabilitățile sale?
Acasă » Cum să administrezi o firmă » Ce este administratorul unui SRL și care sunt drepturile și responsabilitățile sale?
|

Ce este administratorul unui SRL și care sunt drepturile și responsabilitățile sale?

SRL-ul este forma juridică preferată de antreprenorii români datorită avantajelor sale de necontestat: posibilități de atragere de investiții, potențial de dezvoltare a unui brand, foarte versatilă și cu o răspundere limitată în fața legii pentru asociați. Dacă asociatul răspunde doar în limita aportului său la capitalul social, legea nu este la fel de blândă și cu administratorul firmei. Vrei să îți deschizi un SRL în care vei fi atât asociat, cât și administrator? Află mai multe informații despre ce este administratorul unui SRL și care sunt drepturile și responsabilitățile sale, precum și care este diferența dintre administrator și asociat.

Administrator SRL: ce este și cine poate fi?

Ce este administratorul unei firme?

Administratorul unui SRL este persoana fizică sau juridică, asociat sau neasociat, care efectuează toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, cu restricţiile arătate în actul constitutiv. Este ales prin hotărârea AGA/decizia asociatului unic și acționează, conform actului constitutiv, în baza unui mandat sau a unui contract.
Astfel, ca administrator de SRL vei conduce și vei reprezenta firma. În calitate de administrator vei

 • semna în numele firmei orice document oficial în relația cu autoritățile sau cu partenerii comerciali
 • răspunde pentru evidența contabilă a firmei
 • ține evidența cash-flow-ului; deși vei acces la banii firmei îi vei putea folosi doar pentru desfășurarea activității firmei
 • ocupa de recrutare/concedieri
 • stabili obiective și vei elabora strategii de business pentru dezvoltarea afacerii
Cine poate fi administrator într-un SRL?

Administratorul unui SRL poate fi:

 • un asociat sau o persoană din afara firmei
 • cetățean român sau străin
 • persoană fizică sau juridică română sau străină

Important:

 • La societățile cu răspundere limitată este permis cumulul calității de administrator cu calitatea de salariat. Astfel, conform legii, ai posibilitatea de a a fi și angajat și administrator al aceleiași societăți. 
 • Administratorul unui SRL nu poate fi administrator simultan în două firme concurente sau având același obiect de activitate fără autorizarea adunării generale. În caz contrar, societatea poate cere revocarea mandatului.

Ce rol are administratorul la înființarea firmei?

Dacă asociatul are mai degrabă rol decizional la înființarea unui SRL, ca administrator

 • vei îndeplini formalitățile preliminare înființării societății, precum și pe cele de începere a funcționării acesteia
 • te vei asigura de efectuarea de către asociat/asociați a plăților datorate (depunere capital social, taxe ONRC etc.)
 • vei depune la ONRC specimenul de semnătură și declarația pe propria răspundere conform căreia îndeplinești condițiile legale pentru a fi administrator în cadrul SRL-ului.

Care sunt drepturile administratorului?

Trebuie să știi că în calitate de administrator vei avea dreptul

 • să participi la toate adunările asociaților
 • să semnezi documentele oficiale în relațiile comerciale fără a cere acordul asociaților sau al asociatului unic în prealabil

Important: Deciziile administratorului nu pot fi modificate de asociați.

Care sunt responsabilitățile administratorului?

Pentru a-ți îndeplini în mod corespunzător mandatul de administrator al unui SRL trebuie să îți cunoști drepturile, dar mai ales felul în care tu răspunzi în fața legii pentru acțiunile firmei și care îți sunt obligațiile față de firma pe care o reprezinți. Prin urmare, în calitate de administrator al unui SRL:

 • ești responsabil de patrimoniul firmei: mijloacele fixe, stocurile, creanțele de la clienți, datoriile către furnizori
 • trebuie să asiguri desfășurarea legală a activității economice
 • reprezinți legal societatea
 • îți revine responsabilitatea de a verifica și de a semna documente oficiale în numele asociatului unic/asociaților
 • ai datoria de a prelua și de a păstra documentele oficiale privind înființarea societății comerciale
 • ești responsabil pentru organizarea și conducerea contabilității firmei
 • ai obligația de a te asigura de corectitudinea situațiilor financiare, precum și de repartizarea și plata dividendelor
 • ai obligația să convoci adunarea asociaților și să participi la toate adunările generale ale asociaților, iar apoi să pui în aplicare deciziile AGA cu privire la:
  • schimbarea formei juridice a societății
  • relocarea sediului social
  • schimbarea activității principale a societății
  • adăugarea de noi activități la actul constitutiv (coduri CAEN)
  • stabilirea sau desființarea punctelor de lucru
  • prelungirea duratei societății
  • majorarea/reducerea capitalului social
  • fuziunea cu o altă societate sau divizarea societății
  • dizolvarea anticipată a societății
  • deschiderea unui cont bancar
  • achiziționarea unei proprietăți
  • contractarea unui împrumut pentru companie
  • desemnarea unui auditor pentru firmă.
 • ai obligația de a depune la Registrul Comerțului orice modificare a actului constitutiv
 • și cel mai important, răspunzi solidar față de societate pentru:
  • realitatea vărsămintelor efectuate de asociați
  • existența reală a dividendelor plătite
  • existența registrelor cerute de lege: registrul jurnal, registrul inventar, cartea mare, dar și un registru al asociaților
  • îndeplinirea hotărârilor adunărilor generale
  • îndeplinirea îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun
  • datoriile neachitate de societate către bugetul de stat, furnizori sau bănci/instituții de credit.

Mandatul administratorului: Pe ce perioadă poate fi numit administratorul?

Conform legii, poți să fii numit administrator pentru o perioadă limitată, chiar și una mai îndelungată (exemplu 50 de ani).

Numirea și revocarea administratorului

Cum se stabilește administratorul?

Administratorul este numit la înființarea societății prin actul constitutiv.

Cum se revocă/schimbă administratorul?

Administratorul unui SRL poate fi schimbat oricând, în două situații:

 1. dacă se hotărăște în acest sens în hotărârea AGA
 2. sau dacă administratorul societății vrea să demisioneze.

Dacă se dorește revocarea și schimbarea cu un nou administrator, este nevoie de o hotărâre AGA sau o decizie a asociatului unic în care se menționează

 1. numele noului administrator
 2. perioada mandatului
 3. responsabilitățile și drepturile.

Hotărârea AGA/decizia asociatului unic trebuie să o depui sau o putem depune noi în locul tău la ONRC însoțită de următoarele documente:

 1. actul constitutiv actualizat
 2. declarația noului administrator din care să reiasă că îndeplinește condițiile pentru a fi administrator în firmă
 3. specimenul de semnătură al noului administrator
 4. copie de pe buletinul/certificatul de înmatriculare al administratorului.

Administrator și angajat: Administratorul trebuie să aibă contract de muncă?

Conform legii, este permis cumulul calității de administrator cu calitatea de salariat, dar nu este obligatoriu ca administratorul unui SRL să aibă contract de muncă în cadrul societății respective. Mai mult, legea permite să fii simultan:

 1. asociat
 2. angajat
 3. și administrator în cadrul aceleiași firme.

Află mai multe informații despre diferența dintre administrator și asociat în SRL, care îți sunt responsabilitățile și ce rol ai ca asociat al unei firme de tip SRL.

Articole similare