10 lucruri pe care trebuie să le știi despre contractul de comodat sediu social
Acasă » Cum să administrezi o firmă » Contractul de comodat sediu social: lucruri pe care trebuie să le știi
|

Contractul de comodat sediu social: lucruri pe care trebuie să le știi

Urmează să închei un contract de comodat sediu social pentru înființarea firmei? Iată câteva lucruri pe care trebuie să le știi despre contractul de comodat pentru sediul social cu privire la modul în care se încheie și cine îl semnează.

Obiectul contractului

 1. Contractul poate avea ca obiect numai bunuri nefungibile, individual determinate, deoarece ele trebuie să fie restituite în natură, în individualitatea lor.

Legalitate

 1. La încheierea contractului ambele părţi trebuie să aibă capacitatea de a întocmi acte de administrare.
 2. Adresa sediului social trebuie să fie neapărat într-o construcție finalizată. Nu se acceptă sediu social
  • într-o casă în construcție
  • sau pe un teren fără casă.
 3. Vrei să închei un contract de comodat pentru un imobil în al cărui act de proprietate este consemnat un drept de uzufruct sau întreținere? Nu uita: este obligatoriu ca prezentul contract să fie semnat și de aceste persoane.
 4. Imobilul este achiziționat prin credit bancar? Acordul băncii pentru stabilirea sediului social nu este necesar în cazul încheierii unui contract de comodat, deoarece obiectul nu este înstrăinat unei alte persoane.
 5. Contractul poate fi încheiat
  • fie în formă autentică, în fața notarului public
  • fie prin înscris sub semnătură privată (redactat de către părți, fără a fi necesară prezența în fața notarului public)

Drept de semnătură

 1. Contractul trebuie semnat direct de părțile contractante. De reținut în cazul în care în dreptul comodantului semnează o altă persoană, diferită de proprietarul bunului care face obiectul contractului: aceasta trebuie să fie împuternicită pentru o astfel de tranzacție.
 2. Contractul de comodat pentru sediul social se realizează între deținătorul spațiului, care acordă dreptul de folosință și firmă. Acest aspect este valabil chiar dacă tu ești proprietarul spațiului unde firma va avea sediul. În acest caz contractul se va încheia între tine, persoană fizică, și firma ta.
  • Dacă la momentul semnării contractului firma este deja înființată se vor menționa în contract: numele firmei, CIF-ul și apoi datele reprezentantului în calitate de comodatar
  • Dacă la momentul semnării contractului firma NU este încă înființată se vor menționa în contract: numele firmei așa cum reiese din rezervarea de la ONRC cu mențiunea „în curs de înființare”  și apoi datele reprezentantului în calitate de comodatar. Ulterior, se poate face un act adițional cu datele complete.
 3. Dacă imobilul oferit spre folosință este un apartament
  • este nevoie să obții semnături de la locatarii cu pereți comun (vecinul de sus, de jos, din stânga și din dreapta), cât și de la administratorul blocului, prin care să își dea acordul pentru folosirea apartamentului ca sediu social – doar dacă la sediu se desfășoară activitate economică sau activități de birou
  • NU este nevoie de acordul vecinilor și al asociației de proprietari dacă la sediu NU se desfășoară activitate economică sau activități de birou
 4. Dacă proprietarul unui imobil este decedat și nu s-a făcut succesiunea, nu se poate stabili sediul social la acest imobil. În această situație, este nevoie de acordul moștenitorilor, care devin moștenitori de drept doar în urma finalizării succesiunii.

Articole similare