Când poate fi exclus un asociat dintr-un SRL?
Acasă » Altele » Când poate fi exclus un asociat dintr-un SRL?

Când poate fi exclus un asociat dintr-un SRL?

Atunci când un asociat încalcă prevederile actului constitutiv poate fi exclus la cererea unuia sau chiar a tuturor celorlalți asociați. Află când poate fi exclus un asociat dintr-un SRL?

Când poate fi exclus un asociat dintr-un SRL?

Un asociat poate fi exclus dintr-un SRL dacă

 1. nu efectuează aportul de capital social
 2. este supus procedurii insolvenței
 3. intervine fără drept în administrarea societății
 4. întrebuințează, fără acordul celorlalți asociați, capitalul, bunurile sau creditul societății în folosul său
 5. participă, fără consimțământul celorlalți asociați, ca asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente
 6. a săvârșit în calitate de asociat administrator fapte păgubitoare pentru societate

Nu se consideră motive întemeiate pentru excluderea asociatului din SRL:

 • dezinteresul manifestat faţă de activitatea societăţii
 • neparticiparea asociatului la adunările generale ale asociaţilor
 • neînţelegerile dintre asociaţi

Cine poate decide excluderea asociatului din societate?

Excluderea asociatului din societate poate fi dispusă doar de instanța de judecată, prin hotărâre judecătorească, la cererea societății sau a oricărui asociat.

Cum se poate exclude un asociat din societate?

Încălcarea prevederilor stabilite în Actul Constitutiv al firmei poate duce la excluderea asociatului. Excluderea poate fi solicitată de:

 • societate – în cazul în care adunarea generală decide intentarea acţiunii în excludere
 • administratorul SRL-ului
 • unul (oricare) dintre asociați
 • un grup de asociați

Important:

 1. Cererea societății de excludere a unui asociat trebuie să se bazeze pe o hotărâre a tuturor asociaților, cu excepția asociatului ce urmează a fi exclus.
 2. Dacă cererea de excludere a unui asociat se face numai de către unul dintre asociați, trebuie citată societatea și asociatul pârât.
 3. Dacă societatea este constituită numai din doi asociați, prin admiterea cererii unuia dintre asociați de excludere a celuilalt
  • societatea rămâne cu un singur asociat, dacă asociatul rămas hotărăște continuarea existenței sub forma SRL cu asociat unic
  • sau poate fi dizolvată
 4. În toate cazurile de admitere a cererii de excludere hotărârea judecătorească se depune în termen de 15 zile la ONRC pentru a fi înscrisă.

Care sunt efectele excluderii unui asociat din societate?

Asociatul exclus din societate își pierde calitatea de asociat începând cu data excluderii. Astfel, asociatul exclus:

 1. va avea dreptul la beneficii/va suporta pierderile până în ziua excluderii sale
 2. are dreptul la contravaloarea părților sale sociale, cu condiția ca acesta să
  • aibă aportul la capitalul social vărsat
  • fi reparat prejudiciul cauzat societății, în cazul existenței unui asemenea prejudiciu.

Excluderea unui asociat dintr-o firmă implică un consum de timp și energie, mai ales dacă nu știi exact ce presupune procedura. Pentru a evita consumul inutil de timp și energie poți apela la specialiști.

Articole similare