Persoanele în întreținere și deducerea personală
Acasă » Contabilitate & legislație pe limba ta » Persoanele în întreținere și deducerea personală – ce înseamnă și de ce contează

Persoanele în întreținere și deducerea personală – ce înseamnă și de ce contează

Dacă ai un contract de muncă poți să beneficiezi de anumite facilități fiscale în funcție de persoanele în întreținere și de cuantumul veniturilor salariale. Află din acest articol tot ce trebuie să știi despre persoanele în întreținere și deducerea personală – ce înseamnă și de ce contează.

Ce sunt persoanele aflate în întreținere și ce facilități poți avea (deduceri salariu, etc.)?

Conform art. 77 din Codul fiscal, sunt considerate persoane aflate în întreținere cei care îndeplinesc cumulativ trei condiții:

 1. există o legătură de rudenie între salariat și persoana aflată în întreținere
 2. persoana întreținută nu obține venituri impozabile şi neimpozabile, care depăşesc lunar 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. persoana întreținută nu deține în proprietate terenuri agricole și silvice în suprafață de peste 10.000 mp în zonele colinare și de șes și de peste 20.000 mp în zonele montane.

Astfel, dacă ai în întreținere persoane care îndeplinesc aceste criteriii, poți beneficia de facilități fiscale precum deducerea personală. 

Cine poate fi persoana în întreținere?

Pornind de la condițiile prevăzute de Codul Fiscal, sunt considerate persoane aflate în întreținere următoarele:

 • soțul/soția
 • copiii sub 18 ani
 • alți membri de familie până la gradul al doilea de rudenie (inclusiv de gradul doi), după cum urmează:
 • părinții salariatului sau ai soției/soțului acestuia
 • bunicii salariatului sau ai soției/soțului acestuia
 • nepoții salariatului pe linie dreaptă descendentă, nefiind incluși aici nepoții de frate/soră ai salariatului
 • frații sau surorile salariatului sau ai soției/soțului acestuia.

Important!

 1. Obligația stabilirii persoanelor aflate în întreținerea salariatului (în funcție de care se atribuie deducerea personală) se află în sarcina angajatorului și se face pe baza documentelor prezentate de angajat. 
 2. Deducerea salarială se acordă chiar dacă nu există un domiciliu comun cu cel aflat în întreținere.

Persoanele în întreținere și deducerea personală. Ce este deducerea salarială?

Concret, deducerea personală reprezintă o facilitate acordată potrivit Codului Fiscal salariaților care au persoane în întreținere și venituri mici. Așadar, prin acordarea deducerii personale se micșorează baza impozabilă din salariu, și implicit, angajatul nu mai plătește o sumă atât de mare la stat. 

Ce mai trebuie să reții?

 1. aceste deduceri se acordă lunar 
 2. deducerile nu sunt suportate din buzunarul angajatorului
 3. deducerea personală se acordă numai pentru veniturile din salarii care se obțin de la locul unde de muncă unde se află funcția de bază
 4. deducerea personală este un drept pe care îl au persoanele fizice cu domiciliul în România, care obţin venituri sub formă de salarii, atât în țară, cât și în străinătate
 5. nivelul deducerii personale va fi stabilit în funcție de numărul persoanelor aflate în întreținere și de veniturile salariatului
 6. dacă o persoană se află în întreținerea mai multor contribuabili, deducerea personală se acordă doar unuia dintre aceștia, potrivit înțelegerii dintre părți. În cazul copiilor minori ai angajaților, suma se atribuie fiecărui contribuabil în întreținerea căruia se află aceștia
 7. Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru toată perioada impozabilă din anul fiscal în care persoanele au fost întreţinute. Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.

Cine beneficiază de deducere personala?

Conform prevederilor legale, deducerea personală de bază se acordă persoanelor fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În situaţia în care, în cursul aceleiaşi luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe ţară.

Cum se calculează deducerea personală?

Valoarea deducerii personale se determină în funcție de venitul brut lunar realizat și numărul de persoane în întreținere. Astfel, salariații care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut și persoane aflate în întreținere pot beneficia de o deducere conform următoarelor reguli:

Important: 

 1. Pe măsură ce venitul crește, valoarea deducerii personale scade.
 2. Pentru un venit brut ce depășește suma de 2.000 lei peste salariul minim, NU se acordă deducere, indiferent de numărul persoanelor în întreținere.

Cum obții deducerea personală – Acte necesare

Pentru a putea beneficia de deducerea personală, trebuie să depui la angajator un set de documente după cum urmează:

 1. O declarație pe propria răspundere, care trebuie să cuprindă informațiile:
  1. datele tale de identificare 
  2. datele de identificare ale fiecărei persoane aflate în întreținere 
 1. Declarația pe propria răspundere a persoanei aflate în întreținere, cu excepția copilului minor. În această declarație trebuie să ai înscrise informații despre:
  1. datele de identificare ale persoanei aflată în întreținere
  2. datele tale de identificare (ca beneficiar al deducerii)
  3. acordul persoanei întreținute pentru a fi luată în întreținere
  4. nivelul și natura venitului persoanei aflate în întreținere. 
 1.  Documentele justificative pentru persoanele aflate în întreținere:
 • certificatul de căsătorie, certificatele de naștere ale copiilor etc;
 • adeverința de venit a persoanei întreținute sau declarația pe propria răspundere și altele.

Important: Documentele vor fi prezentate în original și în copie.

Deducerea personală în 2024

Începând cu 1 ianuarie 2023 sistemul de acordare a deducerilor personale a fost modificat complet. Asta înseamnă că deducerea are două componente: 

 • deducerea personală de bază 
 • și cea suplimentară.

Același sistem de acordare se va păstra și pentru anul 2024, conform condițiilor menționate mai sus.

Cum se va acorda deducerea personală pentru 2024?

În 2024, de deducerea personală de bază vor beneficia cei ce au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară din luna în care realizează veniturile.

În plus, se va acorda deducerea suplimentară de 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 de ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învăţământ, părintelui (adoptatorului, celui ce îl are în plasament sau tutelă) care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

Deducerea personală suplimentară de 100 de lei lunar se va acorda doar unuia dintre părinți, în cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, prin prezentarea documentului care atestă înscrierea copilului la școală și a unei declarații pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar.

Ce trebuie să reții?

 1. cele mai mari deduceri (între 20 și 45% din salariul minim) le vor primi cei care au salariul minim pe economie și care au patru sau mai multe persoane în întreținere
 2. cele mai mici deduceri le vor primi cei care câștigă cu 1.951 – 2.000 de lei în plus față de salariul minim
  • cei care nu au nicio persoană în întreținere nu vor primi nimic
  • cei care au minim patru persoane în întreținere vor obține o deducere de 25% din salariul minim. 

Acestea au fost principalele aspecte despre modul în care îți poți optimiza taxele salariale. Așadar, nu uita! Deducerea personală este un drept al fiecărui contribuabil, angajat cu CIM. Tot ce trebuie să faci este să prezinți angajatorului setul de documente necesare pentru reducerea bazei impozabile a salariului.

Articole similare