Veniturile din investiții - ce sunt și cum se impozitează
Acasă » Contabilitate & legislație pe limba ta » Veniturile din investiții – ce sunt și cum se impozitează

Veniturile din investiții – ce sunt și cum se impozitează

Obții venituri din dividende sau alte investiții? Atunci acest articol te va ajuta să înțelegi care sunt aspectele fiscale de care trebuie să ții cont. Citește în continuare și află tot ce trebuie să știi despre veniturile din investiții – ce sunt și cum se impozitează, dar și ce alte obligații declarative sau de plată ai. 

Ce sunt veniturile din investiții?

Veniturile din investiții reprezintă acele venituri generate prin

 • dividende
 • plata dobânzilor și a câștigurilor de capital prin vânzarea oricărui activ sau garanție
 • și profiturile obținute de orice fel de vehicule de investiții precum obligațiuni, fonduri mutuale etc. 

Ce tipuri de venituri din investiții există?

Potrivit art. 91 din Codul Fiscal, în categoria veniturilor din investiții sunt incluse mai multe tipuri de venituri, din surse diferite, după cum urmează:

 • venituri din dividende
 • venituri din dobânzi
 • câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate
 • câștiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii
 • venituri din lichidarea unei persoane juridice.

Cum se impozitează fiecare? (impozit venit, CASS în funcție de fiecare)?

Veniturile din investiții au un regim de impozitare diferit (impozitare la sursă sau autoimpozitare) de la un tip de venit la altul, după cum vom detalia în rândurile următoare.

Dividende

Sunt venituri pasive, obținute ca urmare a deținerii unor titluri de participare la o societate. 

Veniturile din dividende sunt impozitate la sursă (adică de compania la care sunt deținute părțile sociale din capital) prin deținerea de către plătitorul veniturilor a unui impozit în cotă de 8% din suma acestora

Totodată, dacă suma încasată din dividende este mai mare de 6 salarii minime brute pe țară, atunci datorezi și CASS, în funcție de plafonul CASS atins.

Astfel, de la 1 ianuarie, contribuția CASS se achită conform celor 3 plafoane:

 1. dacă ai încasat venituri cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe țară, plătești 10% din plafonul minim de 6 salarii
 2. dacă ai încasat venituri cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe țară, plătești 10% din plafonul de 12 salarii
 3. dacă ai încasat venituri ce depășesc 24 salarii minime brute pe țară, plătești 10% din plafonul de 24 salarii.

Dobânzi

Dobânzile sunt veniturile obținute în urma acordării unui împrumut. 

Asemenea dividendelor, veniturile din dobânzi sunt impozitate la sursă, prin reținerea de către plătitorul veniturilor a unui impozit în cotă de 10% din suma acestora

De asemenea, pentru veniturile care depășesc unul dintre cele trei plafoane CASS, se datorează contribuția de asigurari sociale de sănătate în cotă de 10%, în funcție de plafonul atins (6, 12, 24).

Important: Pentru calculul CASS, în cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, în vreme ce în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele distribuite și încasate.

Câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate

Prin instrumentele financiare Codul Fiscal face referire la:

 • acțiuni emise de societăți comerciale și alte echivalente ale acestora, tranzacționate pe piața de capital, 
 • obligațiuni și alte titluri de creanță, inclusiv titluri de stat, tranzacționate pe piața de capital, 
 • precum și orice alte titluri tranzacționate în mod obișnuit, care dau dreptul de a achiziționa respectivele instrumente financiare prin subscriere sau schimb.

Spre deosebire de veniturile din dividende și cele din dobânzi, câștigurile din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate nu sunt cu impozitare la sursă, ci se declară și se calculează fie de către contribuabil, fie de către intermediar. Dacă operațiunile nu se efectuează printr-un intermediar (ex. printr-o societate de investiții), taxarea și impozitarea titlurilor de valoare sau a instrumentelor financiare intră în sarcina contribuabilului care reține și declară cota de impozit (10%) asupra câștigului net anual impozabil. 

CASS se datorează doar în situația în care veniturile estimate a fi obținute depășesc unul dintre cele trei plafoane legale (6, 12, 24). 

Câștiguri din transferul aurului financiar

Transferul aurului financiar are un regim de impozitare similar cu cel al instrumentelor financiare. Astfel, în situația veniturilor obținute din transferul aurului financiar, se stabilește câștigul net anual impozabil/pierderea netă anuală și se plătește impozitul datorat în cotă de 10%.

De reținut faptul că, asemenea câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, nici câștigurile din transferul aurului financiar nu sunt cu impozitare la sursă, ci se declară și se calculează tot de către contribuabil, sau de către intermediar dacă tranzacțiile s-au efectuat printr-un intermediar (ex. societate de investiții).

Totodată, și pentru veniturile din câștigurile din transferul aurului financiar se datorează CASS dacă se atinge unul dintre plafoanele legale. Diferența față de câștigurile din instrumentele financiare este dată de modul în care se determină baza de calcul a CASS (câștigul anual determinat de către intermediar/beneficiar de venit, raportată la cele 12 luni ale anului). Câștigul/pierderea din operațiuni cu aur financiar, definit potrivit legii, reprezintă diferența pozitivă/negativă dintre prețul de vânzare și valoarea fiscală, care include și costurile aferente tranzacției. 

Astfel, dacă realizezi venituri din câștigurile obținute din transferul aurului financiar, vei datora, pe lângă impozitul final de 10%, și contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă estimezi pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată atinge unul dintre cele trei plafoane legale ale CASS, valabile de la 1 ianuarie 2023:

 1. între 6 și 12 salarii minime brute pe țară, 10% din plafonul minim de 6 salarii
 2. între 12 și 24 salarii minime brute pe țară, 10% din plafonul de 12 salarii
 3. peste 24 salarii minime brute pe țară, 10% din plafonul de 24 salarii.

Lichidarea unei persoane juridice

Conform Codului fiscal, veniturile din lichidarea unei persoane juridice sunt cuprinse în categoria veniturilor din investiții, iar venitul impozabil astfel realizat reprezintă excedentul distribuţiilor în bani sau în natură peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare. 

Prin urmare, venitul impozabil obţinut din lichidarea unei persoane juridice de către acţionari/asociaţi persoane fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezintă distribuţii în bani sau în natură ca urmare a restituirii cotei-părţi din aporturi se impun cu o cotă de 10%. Impozitul este reținut la la sursă (adică se reține și declară de către compania care se lichidează).

De asemenea, pentru sumele încasate care depășesc unul dintre cele trei plafoane legale ale CASS, se va plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate conform plafonului atins (6, 12, 24).

Cum și până când se declară venitul?

Așa cum am specificat la început, veniturile din investiții vin cu anumite obligații declarative și de plată. 

Cine și cum declară venitul?

Astfel, veniturile obținute din investiții pentru care impozitul se reține la sursă se declară de către persoanele fizice prin intermediul Declarației Unice (formularul 212), doar dacă se depășește plafonul pentru plata CASS sau, prin opțiune, înainte de depășirea plafonului. Dacă nu, nu trebuie declarate. 

Când se declară venitul?

Obligația completării și depunerii Declarației Unice intervine 

 • în situația în care se depășește unul dintre cele trei plafoane CASS, și prin urmare apare obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate
 • sau, prin opțiune, înainte de depășirea plafonului

În schimb, veniturile din investiții pentru care impozitul se calculează și se declară de către contribuabil (câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate și cele din transferul aurului financiar) se declară prin Declarația Unică indiferent de valoarea veniturilor și indiferent dacă se depășește plafonul CASS sau nu întrucât prin declarația unică se stabilește impozitul pe venit datorat.

Atenție: 

 1. Pentru veniturile din investiții cu impozitare la sursă care determină plata CASS, declarația unică se depune în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului (încasarea veniturilor din investiții care depășesc plafonul CASS). 
 2. De asemenea, veniturile din investiții pentru care impozitul se calculează și declară de către contribuabil (cele fără reținere la sursă) se declară până pe 25 mai pentru veniturile obținute în anul precedent.

Cum și până când se plătește impozitul (reținut la sursă sau plătit de contribuabil)?

 1. Impozitul calculat şi reţinut la sursă în cazul lichidării persoanei juridice se plăteşte până la data depunerii situaţiei financiare finale la Oficiul Registrului Comerţului.
 2. Impozitul reținut la sursă pentru celelalte tipuri de venituri din investiții se virează integral la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata veniturilor.
 3. Plata CASS și a impozitului pe venituri din investiții calculat și plătit de contribuabil (din transferul titlurilor de valoare sau a aurului financiar) pentru anul curent se va face până la data de 25 mai a anului următor.

Articole similare