Tot ce trebuie să știi despre dividende
Acasă » Contabilitate & legislație pe limba ta » Tot ce trebuie să știi despre dividende

Tot ce trebuie să știi despre dividende

În orice afacere obiectivul principal este obținerea profitului, și desigur maximizarea lui de la an la an. Află din acest articol tot ce trebuie să știi despre dividende: ce sunt dividendele, cum și când se distribuie, cum se impozitează, dar și la ce schimbări trebuie să te aștepți în 2023.

Ce sunt dividendele?

Ești acționar într-o firmă sau vrei să începi o afacere? O metodă de te plăti din business-ul tău este sub formă de dividende. Ce sunt dividendele? Dividendele reprezintă partea din profitul firmei care le revine acționarilor la sfârșitul exercițiului financiar. 

Cum și când se distribuie?

Ca asociat al unui SRL (unic sau cu mai mulți asociați), poți primi

 • dividende interimare (dividende în avans care se acordă pe baza situației financiare interimare, înainte de întocmirea situației financiare anuale – a bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere)
 • sau dividende anuale, acordate în mod normal, după realizarea situației financiare anuale

Dividendele pot fi distribuite și plătite din profitul firmei EXCLUSIV către asociați, în funcție de părțile sociale deținute.

Important: 

 1. Dividendele pot fi distribuite doar în limita profitului disponibil.
 2. Suma care se distribuie sub formă de dividende se stabilește în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.
 3. Se poate decide ca profitul să nu mai fie împărțit sub formă de dividende, ci reinvestit în afacere prin noi direcții de dezvoltare, sau investiții în alte afaceri.
 4. Pentru orice venit obținut din dividende trebuie să depui declarația unică.
 5. Dividendele se pot plăti anual sau trimestrial în funcție de opțiune. 
 6. Dacă în momentul în care sunt distribuite dividendele, compania nu are suficiente lichidităţi, poate fi întocmită hotărârea de distribuire, iar plata poate fi făcută la o dată ulterioară.
 7. Dacă există dividende nedistribuite, acestea se prescriu după trei ani.
 8. Dacă optezi pentru distribuirea și plata trimestrială a dividendelor trebuie să întocmești situaţii financiare intermediare.

Cum se impozitează dividendele în 2022 și cum se vor impozita în 2023?

Indiferent de anul din care se distribuie, pentru orice sumă scoasă din firmă sub formă de dividende ai obligația achitării taxelor și impozitelor. Iată cum se calculează dividendele și ce impozit pe dividende ai putea avea de plată în 2022 versus 2023.

Dividende 2022

În prezent, pentru sumele retrase din societate se achită următoarele taxe și impozite, după cum urmează:

 • impozit pe dividende (5%) care va fi plătit la bugetul de stat până în data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se împart dividendele.
 • CASS 10% – dacă suma încasată din dividend depășește plafonul de 12 salarii minime brute pe economie (30.600 lei).

Dividende 2023

Din păcate pentru mediul de afaceri, anul 2023 vine cu noi schimbări fiscale pentru orice antreprenor, inclusiv în materie de dividende:

 • majorarea cotei impozitului pe dividende de la 5% la 8%
 • majorarea plafonului pentru plata CASS (10%) aplicat astfel:
  • nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, dacă dividendele încasate sunt cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară (3.000 lei x 6 = 18.000 lei – plafon; 18.000 x10% = 1.800 lei – contribuția)
  • nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, dacă dividendele încasate sunt cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute pe ţară (3.000 lei x 12 = 36.000 lei – plafon; 36.000 x10% = 3.600 lei – contribuția)
  • nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, dacă dividendele încasate sunt peste 24 de salarii minime brute pe ţară (3.000 lei x 24 = 72.000 lei – plafon; 72.000 x10% = 7.200 lei – contribuția) 

Dividendele la SRL vs. dividendele la societățile listate la bursă

Dacă îți dorești mai multe venituri din dividende poți opta pentru investirea unei părți din profit în acțiuni ale altor societăți listate la bursă, cu un istoric de distribuire dividende, sau ale unui alt SRL. Poți deveni astfel investitor și să-ți multiplici sursele de venit pasive. Iată care sunt principalele aspecte pe care trebuie să le cunoști despre dividendele societăților listate la bursă.

Asemenea firmelor de tip SRL, și societățile pe acțiuni listate la bursă repartizează profitul sub formă de dividende. Există totuși câteva aspecte diferite:

 1. De regulă, într-un SRL sunt mai puțini asociați decât acționarii dintr-un SA. Astfel, dividendele obținute ca asociat SRL pot avea o cotă mai mare. Totodată asta presupune și o pondere mai mare a dreptului de vot.
 2. În cazul SA-urilor sunt multe firme care, în cadrul consiliului de administrație, decid să nu repartizeze profitul și, în schimb, să-l reinvestească. Prin urmare, veniturile tale pasive pot veni mai greu din partea unui SA, decât a unui SRL.
 3. Având în vedere că activitatea unui SRL este mai nișată decât a unui SA, profitul și prin urmare, dividendele pentru fiecare asociat pot fi mai mari, dar mai puțin predictibile. 

Indiferent de sursa dividendelor, SA sau SRL, este un venit pasiv care poate fi multiplicat relativ ușor. Tot ce trebuie să faci este să identifici firme cu potențial și să investești.

Articole similare