Ce este și cum se depune declarația de beneficiar real?
Acasă » Contabilitate & legislație pe limba ta » Ce este și cum se depune declarația de beneficiar real?
|

Ce este și cum se depune declarația de beneficiar real?

Începând cu 1 ianuarie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 315/2021, prin care se elimină obligativitatea firmelor de a depune anual declarația privind beneficiarii reali. Află ce este, cine și cum depune declarația de beneficiar real, precum și ce se întâmplă dacă nu o depui la timp.

Ce este declarația de beneficiar real?

Este o declarație pe proprie răspundere pe care o dă reprezentantul legal al societății (adică administratorul societății) și care trebuie să cuprindă următoarele informații:

 • datele de identificare ale beneficiarilor reali (numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa)
 • modalitățile în care se exercită controlul asupra societății

Prin intermediul acestei declarații, Oficiul Spălării Banilor vrea să știe exact:

 • cine are control asupra firmei
 • cine ia banii
 • și cine aduce banii în firmă.

Ce/cine sunt beneficiarii reali în înțelesul legii?

Prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate. Conform legii, beneficiarul real al unei societăți este

 • cel care deține direct sau indirect 25% + unu din numărul acţiunilor/ părților sociale
 • cel care participă în capitalul unei firme într-un procent de peste 25%
 • cel care controlează direct sau prin alte mijloace activitatea respectivei societăți.

În România peste 95% dintre firme au ca beneficiar real asociați persoane fizice conform actului constitutiv.

Prin urmare, beneficiarul real este, după cum urmează:

 • În cazul firmelor – asociații persoane fizice care dețin cel puțin 25% din părțile sociale iar dacă astfel de persoane nu pot fi identificate, beneficiarul real este reprezentantul legal al firmei (administratorul)
 • în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare – toate persoanele următoare:
  • constituitorul/constituitorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii
  • fiduciarul/fiduciarii
  • beneficiarul/beneficiarii
 • în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ (adică în cazul ONG-urilor):
  • asociații sau fondatorii
  • membrii în consiliul director
  • persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia

Cine are obligația depunerii declarației privind beneficiarul real?

Conform noilor prevederi, orice firmă, fiducie sau ONG trebuie să depună declarația privind beneficiarul real, chiar la înființare.

De asemenea, firmele, fiduciile și ONG-urile deja constituite au obligația depunerii declarației ori de câte ori apar modificări privind datele beneficiarilor reali.

Important:

 1. Obligația este valabilă inclusiv în cazul firmelor care au ca asociați doar persoane fizice.
 2. Pentru firmele înființate înainte de intrarea în vigoare a legii 129/2019, obligația depunerii declarației privind beneficiarii reali se consideră a fi îndeplinită dacă au depus cel puțin o declarație privind beneficiarul real
 3. Obligaţia se consideră îndeplinită şi prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare a beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra persoanei juridice (potrivit alin. (7) din art. 56). Modificarea ulterioară a datelor de identificare a beneficiarilor reali nu instituie obligaţia întocmirii unui act modificator la actul constitutiv, declararea acestora îndeplinindu-se în condiţiile alin. (1) art. 56.

Cine NU depune declarația privind beneficiarul real?

Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației următoarele:

 • regiile autonome
 • companiile și societățile naționale
 • și societățile deținute integral sau majoritar de stat

Cine este persoana căreia îi revine obligația depunerii declarației?

Persoana care are obligația depunerii acestei declarații este reprezentantul legal al societății. Acesta trebuie să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere care trebuie să cuprindă

 • datele de identificare ale beneficiarilor reali,
 • precum și modalitățile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice, conform criteriilor stabilite de lege.

Când se depune declarația privind beneficiarul real?

Declarația privind beneficiarul real se depune:

 1. La înființare
 2. Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Atenție:

Prin Legea 315/2022 s-au introdus următoarele modificări privind declarația de beneficiar real:

 1. persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în Registrul Comerțului NU mai au obligația depunerii anuale a declarației privind beneficiarii reali
 2. AU obligația depunerii anuale a declarației DOAR persoanele juridice care au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții
  • necooperante din punct de vedere fiscal
  • cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului
  • aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante pentru risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului.

Cum se depune declarația?

Declarația se depune

Vrei să scapi de o grijă? Acum poți depune declarația de beneficiar real în numai 5 minute prin intermediul aplicației inteligente StartCo.

Ce ai de făcut?

Pasul 1: Intri în aplicația StartCo
Pasul 2: Introduci CUI-ul firmei și încarci actele de identitate ale asociaților și administratorilor
Pasul 3: Semnezi declarația de beneficiar real direct în aplicație (nu ai nevoie de semnătură electronică), iar StartCo o depun pe loc la Registrul Comerțului.

Ce primești?
 • generarea declarației de beneficiar real în 5 minute
 • depunerea declarației la Registrul Comerțului
De ce ai nevoie pentru a depune declarația privind beneficiarul real?
 • CUI-ul firmei
 • actul constitutiv
 • copie buletin administrator
 • copiile de buletin ale asociaților care dețin cel puțin 25% din firmă

Ce se întâmplă dacă nu depui declarația de beneficiar real?

Sancțiunile prevăzute de legea 101/2021 sunt următoarele:

 • În cazul firmelor:
  • amendă între 5.000 lei – 10.000 lei
  • sau chiar dizolvarea firmei.
 • În cazul asociațiilor și fundațiilor:
  • amendă de la 200 lei la 2.500 lei
  • sau chiar dizolvarea asociației sau fundației.

Articole similare