Cum se pot schimba codurile CAEN?
Acasă » Cum se pot schimba codurile CAEN?

Cum se pot schimba codurile CAEN?

Legislația permite modificări diverse de la schimbarea denumirii firmei, la modificarea activității de bază. Află ce modificări se pot face privind obiectul de activitate, cum se pot schimba codurile CAEN declarate și care sunt documentele cerute de ONRC.

 • Ce modificări se pot face privind obiectul de activitate?
 • Cum se poate modifica lista codurilor CAEN declarate?
 • Ce documente sunt necesare pentru modificarea codurilor CAEN?

Ce modificări se pot face privind obiectul de activitate?

Codurile CAEN declarate în actul constitutiv pot fi modificate chiar dacă au fost autorizate, această precizare fiind valabilă inclusiv pentru codul CAEN principal.

Totodată, se pot adăuga noi coduri CAEN, în acest caz fiind necesară modificarea și actualizarea actului constitutiv.
Iată ce modificări se pot face cu privire la obiectul de activitate:

Cum se pot schimba codurile CAEN declarate?

Orice modificare privind activitățile desfășurate ale unei entități juridice se declară la Registrul Comerțului.

Ce documente sunt necesare pentru modificarea codurilor CAEN?

Pentru înregistrarea la ONRC a mențiunilor privind modificarea obiectului de activitate trebuie să depui o cerere de înregistrare însoțită de următoarele documente, după caz

Pentru autorizarea unor coduri CAEN declarate anterior în actul constitutiv sunt necesare următoarele documente:

 

 1. declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de administrator din care să rezulte că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 3)
 2. avizele prealabile prevăzute de legile speciale, dacă este cazul
 3. împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original), dacă este cazul
 4. dovada achitării taxelor legale la Registrul Comerțului.
Pentru extinderea obiectului de activitate al societății prin adăugarea unor coduri CAEN care nu au fost încă menționate în actul constitutiv, sunt necesare următoarele documente:
 1. actul modificator al actului constitutiv:
  • hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor
  • decizia asociatului unic
  • actul adiţional la actul constitutiv respectiv
 2. actul constitutiv actualizat cu noua structură a codurilor CAEN
 3. declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de administrator din care să rezulte că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 3)
 4. avizele prealabile prevăzute de legile speciale, dacă este cazul
 5. împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original), dacă este cazul
 6. dovada achitării taxelor legale la Registrul Comerțului.
Pentru eliminarea unor coduri CAEN autorizate, sunt necesare următoarele documente:
 1. actul modificator al actului constitutiv:
  • hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor
  • decizia asociatului unic
  • actul adiţional la actul constitutiv respectiv
 2. declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de administrator din care să rezulte că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 3)
 3. împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original), dacă este cazul
 4. dovada achitării taxelor legale la Registrul Comerțului.

De reținut:

 • Autorizarea presupune activarea unor coduri CAEN declarate în actul constitutiv
 • Modificarea presupune:
  • adăugarea de coduri CAEN
  • schimbarea codului CAEN principal (în acest caz vei primi un alt certificat de înmatriculare pe care va fi menționat noul cod CAEN principal)
 • Eliminarea presupune scoaterea din actul constitutiv a anumitor coduri CAEN

Toate modificările de coduri CAEN pot fi făcute direct din platforma inteligentă StartCo. Evită cozile de la Registrul Comerțului și economisește timp accesând serviciile online de modificări ONRC.

Articole Similare