Ce este și cum se depune declarația unică?
Acasă » Contabilitate & legislație pe limba ta » Ce este declarația unică? Când și cum se depune?
|

Ce este declarația unică? Când și cum se depune?

Ai obținut venituri din activități independente? Nu uita că trebuie să le și declari la ANAF. Află ce este declarația unică, cine are obligația depunerii, când și cum poți depune declarația unică.

Ce este declarația unică?

Declarația unică (formularul 212) este o declarație care se depune la ANAF pentru diverse categorii de venituri realizate de persoanele fizice.

Cine depune declarația unică?

Declarația unică se completează și se depune de către

 1. persoanele fizice care au realizat venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, individual sau într-o formă de asociere, și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal
 2. profesioniștii, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare
 3. persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe
 4. persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Care este termenul de depunere?

Declaraţia se depune:

 • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale;
 • până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;
 • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.
 • în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

Care sunt sancțiunile nedepunerii declarației unice?

Termenul limită de depunere prevăzut de lege este 25 mai anul următor celui în care s-au obținut veniturile. În cazul nedepunerii sau nedepunerii la termen, riști o amendă cuprinsă între 50 și 500 de lei, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

Cum se depune declarația unică?

Pentru a evita sancțiunile trebuie să te asiguri că depui declarația unică înainte de data de 25 mai. În acest scop, poți alege oricare din variantele de mai jos:

 1. prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
  • prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro;
  • prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, pe baza certificatului digital calificat;
  • contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate autoservirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:
   • înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual;
   • completarea Declarației Unice;
   • depunerea Declarației Unice
 2. sau apelezi la un specialist/contabil care să depună pentru tine.

Ce taxe datorez pentru venituri din activități independente?

Dacă ai obținut venituri din activități independente, nu uita că nu este suficient să le declari, ci trebuie să și achiți taxele aferente la bugetul de stat.

Ce taxe se plătesc prin declarația unică?

Pentru veniturile declarate în declarația unică se achită următoarele taxe:

Impozit pe venit (10%)

Ca freelancer datorezi 10% din veniturile obținute. Acesta se calculează după reținerea contribuțiilor (CAS și CASS).

CAS (25%)

Datorezi CAS doar dacă veniturile obținute depășesc plafonul legal. Astfel,

 • dacă depășești plafonul de 12 salarii, vei plăti CAS 25% raportat la plafonul minim de 12 salarii
 • dacă veniturile depășesc plafonul maxim de 24 de salarii, atunci vei achita CAS raportat la plafonul de 24 de salarii.

CASS (10%)

Vei datora CASS indiferent de veniturile obținute, acesta fiind calculat în funcție de cele trei plafoane legale în vigoare:

 • dacă nu obții venituri, sau obții mai puțin de 6 salarii, vei plăti contribuția de CASS minimă raportată la 6 salarii (10% x 6 salarii)
 • dacă obții venituri între 6 și 60 de salarii minime, atunci vei plăti 10% din veniturile nete
 • dacă obții venituri peste plafonul maxim de 60 salarii, vei plăti contribuția de CASS raportată la 60 de salarii

Cum pot achita impozitul și contribuțiile aferente veniturilor declarate în declarația unică?

În funcție de opțiuni plățile se pot face

 1. cash/card
  • numerar, la unitățile Trezoreriei
  • prin card bancar, la Trezorerie
 2. transfer bancar
  • online, prin ghișeul.ro
  • prin virament bancar în IBAN-urile pentru plăți la bugetul de stat

Cum se pot rectifica eventualele erori? Declarația rectificativă

Sunt situații în care pot apărea diferite erori în completarea declarației unice, dar vestea bună este că se poate rectifica. Mai mult, potrivit Codului Fiscal și Ordinului 49/2019, declarația unică poate fi rectificată de câte ori este nevoie, dar nu mai târziu de următorul termen de depunere a declarației unice.

Vrei să te asiguri că declari și depui corect declarația unică? Aplicația StartCo îți generează pe loc declarația unică completată pentru veniturile din activități independente (PFA și Profesii Liberale).

Articole similare