Ce este și cum se depune declarația unică?
Acasă » Ce este și cum se depune declarația unică?
|

Ce este și cum se depune declarația unică?

Ai obținut venituri din activități independente în 2020? Nu uita că trebuie să le și declari la ANAF. Află ce este, pentru ce categorii de venituri se depune, cine are obligația depunerii și cum poți depune declarația unică.

Ce este declarația unică?

Declarația unică (formularul 212) este o declarație care se depune la ANAF pentru diverse categorii de venituri realizate de persoanele fizice.

Cine are obligația depunerii declarației unice?

Conform anexei 2 cuprinse în Ordinul 49/2019 declarația unică se completează și se depune de către:

 • persoanele care obțin venituri din dividende
 • persoanele care lucrează în străinătate
 • persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri de orice natură
 • profesionişti care au beneficiat de
  • indemnizaţia prevăzută la art. XV din OUG 30/2020
  • indemnizaţia prevăzută la art. 3 din OUG 132/2020
 • avocaţi şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020
 • persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Pentru ce categorii de venituri se depune declarația unică?

Care sunt categoriile de venituri pentru care se depune declarația unică?

 

Declarația Unică vizează următoarele categorii de venituri:

 • venituri din activități independente
 • venituri din dividende
 • venituri din drepturi de autor
 • venituri din chirii
 • venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură
 • venituri din transferul titlurilor de valoare
 • venituri din indemnizații
 • venituri din alte surse
Indemnizaţii primite pe perioda stării de urgenţă/alertă, care se declară în Declaraţia Unică (formular 212):

 

 1. Indemnizaţia lunară pentru suspendarea temporară a activităţii, în cotă de 75% din câştigul salarial mediu brut pentru anul 2020, primită conform art. XV alin. (1), (11) şi (4) din OUG nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Indemnizaţia lunară pentru reducerea timpului de lucru determinată de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, în cotă de 41,5% din câştigul salarial mediu brut (5.429 lei) pe anul 2020, care se acordă pe perioada stării de urgenţă/alertă/asediu, precum şi pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgenţă/alertă/asediu, conform art. 3 din OUG nr. 132/2020
Beneficiari care declară indemnizația în declarația unică:

 

 • PFA, II, persoane care desfășoară profesii libere – care au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă
 • PFA, II, persoane care desfășoară profesii libere, care au beneficiat de indemnizaţia pentru întreruperea activităţii prevăzută la art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020
 • Avocaţii
 • Persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe

Care este termenul de depunere?

Declaraţia se depune:

 • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale;
 • până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;
 • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.
 • în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

Care sunt sancțiunile nedepunerii declarației unice?

Termenul limită de depunere prevăzut de lege pentru anul 2020 este 25 mai 2021. În cazul nedepunerii sau nedepunerii la termen, riști o amendă cuprinsă între 50 și 500 de lei, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

Cum se depune declarația unică?

Pentru a evita sancțiunile trebuie să te asiguri că depui declarația unică înainte de data de 25 mai 2021. În acest scop, poți alege oricare din variantele de mai jos:

 1. prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
  • prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro;
  • prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, pe baza certificatului digital calificat;
  • contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate autoservirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:
   • înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual;
   • completarea Declarației Unice;
   • depunerea Declarației Unice
 2. în format hârtie
  • direct la registratura organului fiscal sau
  • prin poştă, cu confirmare de primire.

Ce taxe datorez pentru venituri din activități independente?

Dacă ai obținut venituri din activități independente în 2020 nu uita că nu este suficient să le declari, ci trebuie să și achiți taxele aferente la bugetul de stat.

Ce taxe se plătesc prin declarația unică?

 

Pentru veniturile declarate în declarația unică se achită un impozit pe venit de 10%. Atenție! Dacă veniturile nete depășesc plafonul de 12 salarii minime brute, atunci trebuie să achiți și CAS 25% și CASS 10%.

Cum pot achita impozitul și contribuțiile aferente veniturilor declarate în declarația unică?

 

În funcție de opțiuni plățile se pot face

 1. cash/card
  • numerar, la unitățile Trezoreriei
  • prin card bancar, la Trezorerie
 2. transfer bancar
  • online, prin ghișeul.ro
  • prin virament bancar în IBAN-urile pentru plăți la bugetul de stat

Cum se pot rectifica eventualele erori? Declarația rectificativă

Sunt situații în care pot apărea diferite erori în completarea declarației unice, dar vestea bună este că se poate rectifica. Mai mult, potrivit Codului Fiscal și Ordinului 49/2019, declarația unică poate fi rectificată de câte ori este nevoie, dar nu mai târziu de următorul termen de depunere a declarației unice.

Important!

 • Conform unui comunicat al Ministerului de Finanțe, declarația unică precompletată poate fi descărcată prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV)
 • Rubricile precompletate conțin:
  • veniturile realizate pentru anul 2020
  • impozitul pe venit și contribuțiile sociale eventual datorate pentru anul 2020,
  • respectiv veniturile estimate pentru anul 2021.
 • Sumele sunt completate în funcție de datele declarate în anul anterior, cum ar fi
  • existența unui contract de închiriere
  • derularea unei activități independente sau a unei activități agricole.
 • Descărcarea și transmiterea declarației unice se pot realiza prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV – ANAF).
 • De reținut faptul că în declarația precompletată datele pot fi diferite de cele reale, motiv pentru care sumele realizate și obligațiile fiscale trebuie verificate și completate în baza datelor efective.

Vrei să te asiguri că declari și depui corect declarația unică? Apelează la specialiști și scapă de stresul rectificărilor.

Similar Posts