Ce este și cum se depune declarația unică?
Acasă » Ce este declarația unică? Când și cum se depune în 2022?
|

Ce este declarația unică? Când și cum se depune în 2022?

Ai obținut venituri din activități independente în 2021? Nu uita că trebuie să le și declari la ANAF. Află ce este declarația unică, cine are obligația depunerii, când și cum poți depune declarația unică.

Ce este declarația unică?

Declarația unică (formularul 212) este o declarație care se depune la ANAF pentru diverse categorii de venituri realizate de persoanele fizice.

Cine depune declarația unică?

Declarația unică se completează și se depune de către

 1. persoanele fizice care au realizat în 2021, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal
 2. profesioniștii, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare
 3. persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe care au beneficiat de:
  • indemnizația prevăzută la art.XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare
  • indemnizația prevăzută la art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernuluinr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
  • indemnizația prevăzută la art.6 alin.(1) lit.a) și/sau lit.b) din Ordonanța deurgență a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
 4. avocați care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art.XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare
 5. persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Care este termenul de depunere?

Declaraţia se depune:

 • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale;
 • până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;
 • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.
 • în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

Care sunt sancțiunile nedepunerii declarației unice?

Termenul limită de depunere prevăzut de lege pentru anul 2021 este 25 mai 2022. În cazul nedepunerii sau nedepunerii la termen, riști o amendă cuprinsă între 50 și 500 de lei, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

Cum se depune declarația unică?

Pentru a evita sancțiunile trebuie să te asiguri că depui declarația unică înainte de data de 25 mai 2022. În acest scop, poți alege oricare din variantele de mai jos:

 1. prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
  • prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro;
  • prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, pe baza certificatului digital calificat;
  • contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate autoservirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:
   • înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual;
   • completarea Declarației Unice;
   • depunerea Declarației Unice
 2. în format hârtie – doar până la 1 martie 2022
  • direct la registratura organului fiscal sau
  • prin poştă, cu confirmare de primire.

Ce taxe datorez pentru venituri din activități independente?

Dacă ai obținut venituri din activități independente în 2022 nu uita că nu este suficient să le declari, ci trebuie să și achiți taxele aferente la bugetul de stat.

Ce taxe se plătesc prin declarația unică?

Pentru veniturile declarate în declarația unică se achită un impozit pe venit de 10%. Atenție! Dacă veniturile nete depășesc plafonul de 12 salarii minime brute, atunci trebuie să achiți și CAS 25% și CASS 10%.

Cum pot achita impozitul și contribuțiile aferente veniturilor declarate în declarația unică?

În funcție de opțiuni plățile se pot face

 1. cash/card
  • numerar, la unitățile Trezoreriei
  • prin card bancar, la Trezorerie
 2. transfer bancar
  • online, prin ghișeul.ro
  • prin virament bancar în IBAN-urile pentru plăți la bugetul de stat

Cum se pot rectifica eventualele erori? Declarația rectificativă

Sunt situații în care pot apărea diferite erori în completarea declarației unice, dar vestea bună este că se poate rectifica. Mai mult, potrivit Codului Fiscal și Ordinului 49/2019, declarația unică poate fi rectificată de câte ori este nevoie, dar nu mai târziu de următorul termen de depunere a declarației unice.

Vrei să te asiguri că declari și depui corect declarația unică? Aplicația StartCo îți generează pe loc declarația unică completată pentru veniturile din activități independente (PFA și Profesii Liberale).

Articole Similare