Ce este și cum se depune declarația unică?
Acasă » Contabilitate & legislație pe limba ta » Ce este declarația unică? Când și cum se depune în 2023?
|

Ce este declarația unică? Când și cum se depune în 2023?

Ai obținut venituri din activități independente în 2022? Nu uita că trebuie să le și declari la ANAF. Află ce este declarația unică, cine are obligația depunerii, când și cum poți depune declarația unică.

Ce este declarația unică?

Declarația unică (formularul 212) este o declarație care se depune la ANAF pentru diverse categorii de venituri realizate de persoanele fizice.

Cine depune declarația unică?

Declarația unică se completează și se depune de către

 1. persoanele fizice care au realizat în 2022, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal
 2. profesioniștii, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare
 3. persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe
 4. persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Care este termenul de depunere?

Declaraţia se depune:

 • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale;
 • până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;
 • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.
 • în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

Care sunt sancțiunile nedepunerii declarației unice?

Termenul limită de depunere prevăzut de lege pentru anul 2022 este 25 mai 2023. În cazul nedepunerii sau nedepunerii la termen, riști o amendă cuprinsă între 50 și 500 de lei, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

Cum se depune declarația unică?

Pentru a evita sancțiunile trebuie să te asiguri că depui declarația unică înainte de data de 25 mai 2023. În acest scop, poți alege oricare din variantele de mai jos:

 1. prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
  • prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro;
  • prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, pe baza certificatului digital calificat;
  • contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate autoservirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:
   • înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual;
   • completarea Declarației Unice;
   • depunerea Declarației Unice
 2. în format hârtie – doar până la 1 martie 2022
  • direct la registratura organului fiscal sau
  • prin poştă, cu confirmare de primire.

Ce schimbări au fost introduse anul acesta față de 2022?

Ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OG 16/2022, de la 1 ianuarie 2023 se aplică următoarele modificări:

 1. În primul rând, există un nou plafon pentru plata contribuțiilor ca urmare a majorării salariului minim la 3.000 lei. Astfel, noul plafon este de 36.000 de lei.
 2. Tot de la 1 ianuarie s-a schimbat modul de stabilire a bazei de calcul al impozitului pe venit din cedarea folosinței bunurilor. Astfel, de la 1 ianuarie 2023, venitul brut reprezintă venit anual impozabil.
 3. De la 1 ianuarie 2023 s-a modificat și baza anuală de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente venituri și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice. Găsești mai multe detalii despre contribuțiile sociale datorate în acest articol

Ce taxe datorez pentru venituri din activități independente?

Dacă ai obținut venituri din activități independente în 2022 nu uita că nu este suficient să le declari, ci trebuie să și achiți taxele aferente la bugetul de stat.

Ce taxe se plătesc prin declarația unică?

Pentru veniturile declarate în declarația unică se achită un impozit pe venit de 10%. Atenție! Dacă veniturile nete depășesc plafonul de 12 salarii minime brute, atunci trebuie să achiți și CAS 25% și CASS 10%.

Cum pot achita impozitul și contribuțiile aferente veniturilor declarate în declarația unică?

În funcție de opțiuni plățile se pot face

 1. cash/card
  • numerar, la unitățile Trezoreriei
  • prin card bancar, la Trezorerie
 2. transfer bancar
  • online, prin ghișeul.ro
  • prin virament bancar în IBAN-urile pentru plăți la bugetul de stat

Cum se pot rectifica eventualele erori? Declarația rectificativă

Sunt situații în care pot apărea diferite erori în completarea declarației unice, dar vestea bună este că se poate rectifica. Mai mult, potrivit Codului Fiscal și Ordinului 49/2019, declarația unică poate fi rectificată de câte ori este nevoie, dar nu mai târziu de următorul termen de depunere a declarației unice.

Vrei să te asiguri că declari și depui corect declarația unică? Aplicația StartCo îți generează pe loc declarația unică completată pentru veniturile din activități independente (PFA și Profesii Liberale).

Articole similare