Când și cum se poate pierde calitatea de asociat în SRL?
Acasă » Cum să administrezi o firmă » Când și cum poți pierde calitatea de asociat în SRL?

Când și cum poți pierde calitatea de asociat în SRL?

Calitatea de asociat într-un SRL se poate pierde ca urmare a unor neînțelegeri cu un alt asociat, ca urmare a nerespectării prevederilor actului constitutiv sau chiar voluntar. Află când se poate pierde și ce duce la pierderea calității de asociat în SRL.

Cine poate fi asociat într-o firmă?

Poate fi asociat într-un SRL orice persoană fizică sau juridică (de orice naționalitate) care are capacitate juridică de exercițiu deplină:

 • minim 18 ani și
 • să nu fie pusă sub interdicție judecătorească.

De reținut că anumite categorii profesionale (cum ar fi judecătorii și procurorii) nu pot fi asociați într-un SRL.

Ce presupune calitatea de asociat?

Asociatul unui SRL

 • beneficiază de dividendele obținute în urma repartizării profitului
 • numește în funcție sau revocă administratorii și cenzorii
 • decide contractarea auditului financiar atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii
 • aprobă situațiile financiare anuale precum și repartizarea beneficiilor și plata dividendelor
 • contribuie la formarea capitalului social al societății, prin aporturi bănești, bunuri, prestații sau cunoștințe specifice
 • contribuie la pierderile societății în condițiile prevăzute de actul constitutiv.

Important: În cazul unei societăți constituite din doi sau mai mulți asociați, aceștia sunt obligați

 1. să se informeze reciproc şi onest în cadrul adunărilor generale ale asociaţilor, precum şi în orice alte situaţii asupra problemelor ce privesc activitatea societăţii,
 2. să nu întreprindă acţiuni care vor putea aduce atingerea intereselor societăţii, fapt care poate determina excluderea sa prin hotărârea adunării generale a asociaţilor.

Ce poate duce la pierderea calității de asociat în SRL.?

Calitatea de asociat în cadrul unui SRL nu este GARANTATĂ, ci se poate pierde ca urmare a:

 1. cesiunii părților sociale
 2. executării silite a părților sociale
 3. decesului asociatului (persoană fizică)
 4. încetării personalității juridice (persoană juridică)
 5. falimentului
 6. punerii sub interdicție judecătorească
 7. retragerii asociatului din societate
 8. excluderii asociatului din societate de către instanța judecătorească.

Separarea asociaților unui SRL: excludere sau retragere?

Conflictele între asociații unui SRL sunt adesea inerente. Pentru rezolvarea acestora există o soluție optimă care nu presupune neapărat și închiderea firmei: separarea asociaților. Separarea asociaților se poate face deopotrivă:

 1. pe cale amiabilă prin retragerea unui asociat
  • cu cesionarea/vânzarea părților sociale către asociații deja existenți
  • sau către o persoană din afara entității
 2. fie pe cale judecătorească prin excluderea asociatului.

Află cum se poate face separarea, când poate fi exclus un asociat dintr-un SRL și care sunt situațiile când se poate retrage.

Articole similare