Ce este bilanțul contabil și cum îl citești?
Acasă » Contabilitate & legislație pe limba ta » Ce este bilanțul contabil și cum îl citești?

Ce este bilanțul contabil și cum îl citești?

Vrei să deschizi o afacere sau ai deja o firmă? Trebuie să știi că situația contabilă a firmei este responsabilitatea ta, așa că trebuie să înțelegi cât mai bine principalele aspecte financiar-contabile. Află din acest articol ce este bilanțul contabil, ce informații îți oferă, cum îl citești și cum te ajută în afaceri.

Cum cunoști situația contabilă a firmei?

Pentru bunul mers al unei afaceri trebuie să cunoști și să deții controlul asupra situației financiare a firmei în orice moment. Pentru asta, trebuie să înțelegi câteva aspecte contabile esențiale prezentate în 

 • balanța contabilă
 • bilanțul contabil 
 • și contul de profit și pierdere.

Poți să citești mai multe despre rolul balanței contabile în acest articol, precum și despre importanța contului de profit și pierdere despre care am scris mai multe aici. De această dată, vom detalia aspectele legate de bilanțul contabil.

Ce este bilanțul contabil?

Bilanțul contabil reprezintă documentul care reflectă situația economică a firmei pe o anumită perioadă. Prin întocmirea bilanțului contabil se realizează o prezentare succintă a situației patrimoniale a firmei (sunt prezentate activele firmei și sursele de finanțare). Altfel spus, este o enumerare a ceea ce deţine firma, minus ceea ce datorează. 

Rolul bilanțului contabil

Este de a-ți oferi o imagine clară asupra finanțelor disponibile, precum și asupra gradului de îndatorare. În funcție de rezultat:

 • poți dezvolta diferite perspective de viitor  
 • poți identifica eventualele riscuri economice
 • poți face previziuni privind cash-flow-ul firmei
 • poți gestiona rațional resursele disponibile
 • poți identifica mai multe surse de finanțare 
 • și poți lua deciziile corecte pentru afacerea ta.

Când se depune bilanțul? (anual + trimestrial)

Indiferent de mărimea firmei ai obligația depunerii situațiilor financiare anuale (bilanț contabil și cont de profit și pierdere). Astfel, în funcţie de perioada de întocmire ai obligația depunerii unui: 

 • bilanț contabil trimestrial/semestrial (bilanț interimar), care se întocmește la fiecare 3 luni sau 6 luni atunci când vrei să repartizezi dividende
 • şi bilanț contabil anual, care trebuie întocmit la finalul anului, pentru întregul exercițiu financiar.

Bilanțul anual se depune în maxim 150 de zile de la data încheierii exercițiului financiar. Depunerea se face 100% online prin SPV/e-guvernare, cu certificat digital de semnătură electronică.

Atenție:

Depunerea bilanțului cu întârziere atrage sancțiuni contravenționale (amenzi), după cum urmează:

 • până la 15 zile lucrătoare – o amendă între 300 și 1.000 RON,
 • peste 30 de zile – până la 3.000 RON.

Cine pregătește bilanțul? 

Bilanțul contabil este o obligație pe care trebuie să o îndeplinești indiferent dacă ești un SRL sau un ONG. Pentru a-l întocmi corespunzător este bine să ai un contabil care să verifice și să înregistreze lunar documentele contabile, și în baza evidenței contabile să genereze situațiile financiare anuale la termenul prevăzut de lege.

Cine depune bilanțul?

Conform Legii contabilității bilanțul contabil trebuie semnat de un contabil sau o firmă de contabilitate.

Structura bilanțului contabil

Bilanțul contabil este alcătuit din următoarele elemente:

Active

Activele reprezintă resursele afacerii și se împart în funcție de gradul de lichiditate în:

 • Active circulante: numerar, stocuri, creanțe și asigurări preplătite.
 • Active imobilizate numite și „active fixe” (nu pot fi convertite în numerar imediat, dar produc beneficii de lungă durată):
  • Active corporale: echipamente de birou, clădiri, terenuri, investițiile pe termen lung, acțiunile și obligațiunile
  • Active necorporale: brevete, marca înregistrată, drepturi de autor.

Pasive

Reprezintă datoriile firmei și se împart în funcție de gradul de exigibilitate în:

 • Pasive circulante (datorii curente): obligațiile de plată pe care firma trebuie să le achite în termen de 12 luni de la data bilanțului (exemplu: facturile de plătit furnizorilor, salariile de plătit și impozitele pe venit de plătit).
 • Pasive pe termen lung (pasive imobilizate): obligațiile și datoriile bancare. 

Capital

Reprezintă partea pe care o deține fiecare acționar al afacerii, adică sursele de finanțare.

Ce trebuie să știi tu, ca antreprenor

Bilanțul contabil îți poate arăta:

 • care este poziția financiară a firmei tale cu privire la posibilitatea de plată a datoriilor pe termen scurt
 • cât de pregătită este pentru noi direcții de dezvoltare

Astfel, pentru a te asigura că bilanțul contabil îți oferă o imagine clară, trebuie să te asiguri că ai egalitatea dintre Activ și Pasiv:

Activ = datorii + capital propriu

Chiar dacă bilanțul este întocmit de contabil, trebuie să știi să îl citești și să identifici eventualele probleme dar și oportunitățile pentru business-ul tău. Doar așa afacerea ta poate să reziste și chiar să prospere.

Articole similare