Costuri fixe vs. costuri variabile
Acasă » Dezvoltă-ți afacerea » Costuri fixe vs. costuri variabile

Costuri fixe vs. costuri variabile

Primul pas în calcularea rentabilității unei afaceri este să identifici costurile pe care trebuie să le suporți din încasări, indiferent dacă sunt sau nu direct implicate în procesul de producție. Costuri fixe vs. costuri variabile – află din acest articol ce reprezintă fiecare și de ce e important să cunoști structura costurilor.

Ce sunt costurile unei afaceri?

Indiferent de domeniul de activitate, fiecare afacere trebuie să-și identifice și să își gestioneze costurile. Rolul antreprenorului este de a găsi soluțiile potrivite pentru optimizarea acestora și desigur, realizarea echilibrului financiar al firmei.  

Așadar, ce sunt costurile unei afaceri? Costurile reprezintă sumele pe care o afacere le suportă pentru a produce un produs sau pentru a presta un serviciu. Prin urmare, toate costurile trebuie atent monitorizate deoarece 

 • pot să facă diferența dintre o marjă de profit bună și una slabă
 • sunt cauza principală a problemelor fluxului de numerar în afaceri

Tipuri de costuri

Pentru realizarea unei previziuni și a unui buget cât mai realiste, este important să știi că în orice afacere costurile pot fi clasificate în două categorii majore:

 1. costuri fixe și costuri variabile – această clasificare te ajută în determinarea pragului de rentabilitate. Este important să analizezi evoluția costurilor în raport cu volumul activității pentru a determina cum ți le poți optimiza în funcție de volumul producției.
 2. costuri directe și costuri indirecte – această clasificare este utilă în contextul calculării costului de producție și a costului per unitate de produs. Astfel,
  1. costurile directe sunt atribuite distinct pe bunuri, produse sau servicii prestate (exemple: costul cu materia primă, costul cu forța de munca directă)
  2. în vreme ce costurile indirecte sunt acele costuri care nu pot fi direct atribuite producerii unui bun sau prestării unui serviciu (exemple: salariile supervizorilor/managerilor de producție, costurile secțiilor de producție etc.).

Totuși, indiferent de stadiul în care se află afacerea (startup sau firmă cu vechime), cel mai important este să realizezi o monitorizare în special a costurilor fixe și variabile. De ce? Pentru că în funcție de gradul de acoperire prin veniturile din vânzări se poate estima viabilitatea afacerii, și prin urmare evoluția profitabilității. 

Costuri fixe

Costurile fixe reprezintă totalitatea cheltuielilor unei firme care nu sunt legate de procesul efectiv de producție. Ele rămân constante, indiferent de producție și vânzările înregistrate. Astfel de costuri fixe sunt reprezentate de:

 • salariile
 • chiria echipamentelor de lucru utilizate, dar și a spațiului
 • asigurarea pentru bunurile firmei
 • abonamentul la internet
 • ratele la creditele contractate
 • amortizarea
 • mentenanța echipamentelor
 • licențele de operare
 • publicitate
 • taxe bancare și juridice
 • cheltuieli de cercetare și dezvoltare software etc.

Costuri variabile

Spre deosebire de costurile fixe, cele variabile se modifică odată cu evoluția producției/vânzărilor. Principalele costuri variabile ale unei afaceri sunt:

 • costuri cu materia primă
 • materiale aferente produsului finit
 • costul cu forța de muncă necesară procesului de producție
 • costul cu numărul de ore lucrate de un consultant pentru prestarea unui serviciu (avocat, contabil etc.)
 • costurile cu salariile personalului direct productiv
 • taxele de plată – taxe ANAF
 • comisioanele aferente vânzărilor
 • transport etc.

De ce e important să cunoști structura costurilor?

Pentru a avea o radiografie clară a afacerii tale este important să cunoști în fiecare moment care este evoluția veniturilor, dar și a costurilor. De asemenea, este necesar să faci o delimitare a costurilor în costuri fixe și costuri variabile pentru:

 1. a decide corect nivelul prețurilor pentru produsele și serviciile vândute
 2. și pentru a putea calcula pragul de rentabilitate al afacerii – nivelul de la care firma intră în echilibru financiar (nu obține nici profit, nici pierdere)

Exemplificare

Pentru a aprofunda informațiile vom lua un exemplu – ALFA SRL, o editură.

Costurile fixe ale afacerii/lună sunt:

 • salariile managementului 10.000 lei
 • chiria echipamentelor de lucru utilizate, dar și a spațiului 5.000 lei
 • asigurarea pentru bunurile firmei 1.000 lei
 • abonamente (internet, telefonie) 1.000 lei
 • ratele la creditele contractate (credit pentru achiziționarea echipamentelor) 1.500 lei
 • amortizarea și mentenanța echipamentelor 500 lei
 • licențele de operare 500 lei
 • publicitate 3.000 lei
 • taxe bancare și juridice 5.000 lei

Costurile variabile sunt:

 • costuri cu materia primă 5.000 lei
 • materiale aferente produsului finit 3.000 lei
 • costul cu forța de muncă necesară procesului de producție 15.000 lei
 • costul cu numărul de ore lucrate de un consultant pentru prestarea unui serviciu (avocat, contabil etc.) 6.000 lei
 • taxele de plată – taxe ANAF 4.000 lei
 • comisioanele aferente vânzărilor (site-uri afiliate) 10.000 lei
 • curier 1.000 lei

Total costuri fixe = 27.500 lei

Total costuri variabile = 44.000 lei

Vânzările editurii sunt de 100.000 lei.

prag de rentabilitate = costuri fixe / [(vânzări – costuri variabile)/vânzări]

=27.500 / (100.000 – 44.000)/100.000 = 27.500 / 0.56 = 49.107 lei

Ce trebuie observat?

 1. cu cât volumul producției și al vânzărilor crește, cu atât cresc și costurile cu materia primă, transportul și alte costuri variabile, care depind strict de activitatea de producție
 2. în baza defalcării costurilor în costuri fixe și variabile, editura își poate face o analiză a pragului de rentabilitate (break even). Asta înseamnă că la un nivel al vânzărilor de 49.107 lei, editura va fi rentabilă. Dacă editura vinde de mai puțin de 49.107 lei, va fi pe pierdere (nu își poate acoperi costurile fixe și cele variabile). Din momentul în care depășește acest prag de venit, editura devine profitabilă. Cum în prezent veniturile sale ating un nivel de 100.000 lei, înseamnă că își poate permite costuri mai mai mari fără a înregistra pierderi. Nivelul costurilor fixe este unul acceptabil pentru editură, fiind acoperit cu succes de încasările din vânzările cărților vândute.

Trebuie să știi că nu există o proporție prestabilită a costurilor fixe și variabile ca fiind considerată optimă pentru afaceri. Totul depinde de domeniul de activitate, planul de dezvoltare al afacerii tale, și desigur, capacitatea de a produce venituri.

Articole similare