Ce trebuie să conțină o factură?
Acasă » Contabilitate & legislație pe limba ta » Ce trebuie să conțină o factură?
|

Ce trebuie să conțină o factură?

Indiferent că ești freelancer sau antreprenor, PFA sau SRL, trebui să știi cum să întocmești corect o factură. Află ce trebuie să conțină o factură și care sunt situațiile speciale.

Ce trebuie să conțină o factură?

Vrei să te asiguri că facturile emise de tine sau cele primite de la partenerii comerciali sunt întocmite corect? Trebuie să ai în vedere că, în funcție de situație, factura poate să conțină

 1. elementele obligatorii prevăzute de Codul Fiscal
 2. precum și anumite mențiuni.

Ce elemente obligatorii trebuie să apară pe facturi?

Orice factură trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii prevăzute de Codul Fiscal:

 1. numărul de ordine
 2. data emiterii
 3. denumirea furnizorului/prestatorului (emitentul facturii) și datele de identificare:
  • adresă,
  • cod de identificare fiscală,
  • cod de înregistrare în scopuri de TVA (dacă este cazul),
  • IBAN
 4. denumirea clientului (beneficiarul serviciilor/bunurilor) și datele de identificare:
  • adresă,
  • cod de identificare fiscală/CNP,
  • cod de înregistrare în scopuri de TVA (dacă este cazul),
  • IBAN
 5. denumirea și cantitatea bunurilor livrate/serviciilor prestate
 6. baza de impozitare a bunurilor/serviciilor:
  • prețul unitar
  • și eventualele reduceri de preț, în cazul în care nu sunt incluse în prețul unitar
 7. cota de TVA aplicată (sau menţiunea “scutit cu drept de deducere / scutit fără drept de deducere / neimpozabil sau neinclus în baza de impozitare/ taxare inversă”, dupa caz).

Mențiuni

Sunt situații în care pe factură pot apărea și alte informații:

 1. dacă documentul este emis de beneficiar în numele și în contul furnizorului pe factură se va adăuga mențiunea „autofactură”
 2. în cazul în care clientul este persoană obligată la plata TVA, pe factură va fi înscrisă mențiunea „taxare inversă”
 3. în cazul în care se aplică regimul special pentru agențiile de turism factura va conține mențiunea „regimul marjei – agenții de turism”
 4. în cazul în care se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități este obligatoriu ca pe factură să se facă mențiunea „regimul marjei – bunuri second-hand”, „regimul marjei – opere de artă” sau „regimul marjei – obiecte de colecție și antichități”
 5. dacă ai o firmă înregistrată în scopuri de TVA trebuie să incluzi pe facturile emise mențiunea „TVA la încasare”

Important de reținut:
Nu mai constituie elemente obligatorii de inclus pe factură

 • numele delegatului și mijlocul de transport
 • semnătura și ștampila furnizorului.

Articole similare