Cand ai nevoie de casa de marcat?
Acasă » Cum să administrezi o firmă » Cand ai nevoie de casa de marcat?
|

Cand ai nevoie de casa de marcat?

Ai o afacere care se adresează direct populației? Trebuie să știi că indiferent de codul CAEN ești obligat să deții o casă de marcat și să emiți bonuri fiscale clienților dacă livrezi bunuri/prestezi servicii către populație cu caracter permanent. Află când ai nevoie de casa de marcat, care sunt excepțiile potrivit legii și ce presupune procedura de fiscalizare.

Ce este casa de marcat?

Casa de marcat este dispozitivul electronic pe care trebuie să îl folosească toţi proprietarii de

 • magazine,
 • saloane,
 • restaurante
 • ori alte tipuri de organizaţii comerciale

pentru înregistrarea vânzărilor efectuate în unitatea pe care o dețin.

Casa de marcat înregistrează tranzacțiile financiare din cadrul firmei, iar bonul fiscal se predă clienților. Desigur, dacă se solicită, clientului îi poate fi eliberată și factura fiscală.

Când ai nevoie de casa de marcat?

Deții un salon de coafură, farmacie, restaurant, supermarket sau alt tip de afacere care se adresează direct populației? Atunci ai nevoie de casă de marcat.

Potrivit OUG nr.28/1999 sunt obligați să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale agenții economici care

 • livrează bunuri către populație
 • sau/și prestează servicii către populație cu caracter permanent
 • și care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie.

Atenție: Obligația de utilizare a casei de marcat ia naștere de la data începerii activității.

Când nu ești obligat să folosești casa de marcat?

Nu ești obligat să ai casă de marcat dacă

 1. realizezi una sau mai multe dintre categoriile de operațiuni exceptate, așa cum sunt enumerate la art. 2 din OUG 91/2014
 2. faci vânzări către persoane fizice doar ocazional

Iată care sunt activitățile pentru care nu ai nevoie de casă de marcat:

 • comerțul ocazional cu produse agricole efectuat de producătorii agricoli individuali
 • servicii de alimentație publică în mijloace de transport public de călători
 • vânzarea de ziare și reviste
 • servicii de transport public de călători în interiorul unei localități pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii
 • încasările pe bază de bonuri cu valoare fixă, precum: bilete pentru spectacole, muzee, grădini zoologice bilete de acces la spectacole, expoziții, târguri și oboare, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc și altele similare
 • activitățile de asigurări și ale caselor de pensii, precum și activitățile de intermedieri financiare, inclusiv activitățile auxiliare acestora (excepție fac activitățile de schimb valutar)
 • activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți comerciale
 • vânzarea obiectelor de cult și prestări de servicii religioase
 • comerț cu amănuntul de tip comis-voiajori
 • servicii de instalații, reparații și întreținere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului
 • vânzarea pachetelor turistice
 • serviciile medicale cu plată prestate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului
 • încasarea contravalorii utilităților
 • efectuarea lucrărilor de construcții, reparații, amenajări și întreținere de locuințe
 • serviciile de transport feroviar public de călători
 • activitățile de jocuri de noroc
 • serviciile de parcări auto
 • livrările de bunuri sau servicii efectuate prin automatele comerciale

Atenție: Dacă desfășori o activitate pentru care nu se impune obligativitatea folosirii unei case de marcat, trebuie să reții că este obligatorie emiterea de chitanțe în cazul încasărilor cash.

Cum știi ce casă de marcat ți se potrivește?

Pentru a stabili de ce casă de marcat ai nevoie, trebuie să analizezi

 1. numărul de bonuri estimate zilnic
 2. numărul de articole care vor fi în casa de marcat
 3. prețul casei de marcat
 4. serviciile incluse în prețul aparatului
 5. prețurile consumabilelor
 6. ce cuprinde contractul de service

Atenție: Pentru a emite bonuri fiscale pe o casă de marcat, aceasta trebuie să fie mai întâi fiscalizată.

Fiscalizarea casei de marcat

Ce este fiscalizarea?

Fiscalizarea reprezintă procesul tehnic prin care casa de marcat devine fiscală – din acest moment poți înregistra vânzările de servicii/bunuri și poți emite bonuri fiscale.

La fiscalizare, din punct de vedere tehnic, se introduc:

 1. seria fiscală care aparține casei de marcat
 2. și datele firmei
  • numele firmei
  • adresa punctului de lucru
  • codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală(CIF)
Ce este seria fiscală?

Seria fiscală este un număr unic de identificare (NUI) atribuit de către ANAF în momentul fiscalizării.

Cum se face fiscalizarea casei de marcat?

Fiscalizarea casei de marcat se face de către ANAF prin atribuirea unui număr unic de identificare (NUI) astfel:

 • prin depunerea formularului C801 în SPV ANAF (durează max. 2 ore obținerea numărului de ordine)
 • prin depunerea dosarului fizic la ANAF – durează 3-5 zile să obții NUI.

Iată ce documente sunt necesare pentru fiscalizarea casei de marcat:

 1. copie certificat de înregistrare fiscală
 2. copie CIF (numai dacă ești plătitor de TVA)
 3. dovada spațiului pentru punctul de lucru/sediul unde se instalează casa de marcat: contract închiriere/comodat, act de proprietate etc.
 4. copie act constitutiv
 5. copie act de identitate administrator
 6. copii ale facturii și chitanței de la furnizorul casei de marcat
 7. copie aviz de distribuție și service pentru modelul achiziționat
 8. copia certificatului de garanție
 9. copia procesului verbal de sigilare a casei de marcat
 10. cererea de atribuire a numărului de ordine (a seriei fiscale)

Atenție: ANAF poate solicita și alte documente necesare pentru completarea dosarului.

Conectarea caselor de marcat la sistemul informatic ANAF

Conform legislației în vigoare, toți operatorii economici sunt obligați să conecteze casele de marcat la sistemul informatic ANAF.

Ce presupune conectarea casei de marcat la serverul ANAF?

Prin conectarea la sistemul informatic ANAF datele înregistrate de aparatul de marcat electronic fiscale se vor transmite automat de către aparatul de marcat după
generarea raportului Z de închidere zilnică, fără a mai fi necesară transmiterea declarației A4200.

Care este termenul limită pentru conectarea casei de marcat la serverul ANAF?

Toți operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale în anul 2022 își vor conecta casa de marcat la serverul ANAF la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Cum se pedepsește neconectarea casei de marcat la ANAF?

Nerespectarea obligației de a asigura conectarea la distanță a AMEF, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 8.000 și 10.000 lei.

Articole similare