Motivele pentru care poți avea cazier fiscal și ce trebuie să faci
Acasă » Contabilitate & legislație pe limba ta » Motivele pentru care poți avea cazier fiscal și ce trebuie să faci
|

Motivele pentru care poți avea cazier fiscal și ce trebuie să faci

Una dintre provocările antreprenoriatului este să-ți menții “curat” cazierul fiscal. În cadrul acestui articol vei afla ce este cazierul fiscal, care sunt motivele pentru care poți avea cazier fiscal și cum poți să scapi de faptele înscrise.

Ce este cazierul fiscal?

Cazierul fiscal este actul prin care statul urmărește modul în care contribuabilii respectă normele

 • fiscale
 • contabile
 • și financiare.

Astfel, scopul cazierului fiscal este

 • de a preveni și de a combate evaziunea fiscală,
 • precum și de a eficientiza administrarea impozitelor și taxelor datorate statului.

Cine poate avea cazier fiscal?

Pot avea cazier fiscal

 • persoanele fizice
 • persoanele juridice
 • entitățile fără personalitate juridică

ce nu își desfășoară activitatea potrivit legislației în vigoare.

Care sunt motivele pentru care poți avea cazier fiscal?

Principalele motive pentru care o persoană poate avea cazier fiscal sunt următoarele:

 1. atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în insolvență
 2. atragerea răspunderii solidare cu debitorul
 3. săvârșirea unor fapte contravenționale și penale cf HG 1000/2015
 4. inactivitatea fiscală

Faptele pentru care ți se pot înscrie informații în cazierul fiscal se regăsesc în HG 1000/2015, potrivit:

 1. Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
 2. Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 3. Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
 4. Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire a finanțării terorismului
 5. OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
 6. Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
 7. Legii nr. 59/1943 asupra cecului
 8. Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
 9. Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 10. OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
 11. HG nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României
 12. Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar
 13. Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite
 14. OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 15. OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
 16. OUG nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale

Lista întreagă cu toate cele 318 fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele care privesc disciplina financiară (din care 82 infracţiuni şi 236 contravenţii) poate fi găsită aici.

Cum scapi de faptele din cazierul fiscal?

Ai cazier fiscal? Iată când se pot scoate din evidență faptele înscrise în cazier:

 1. dacă faptele săvârșite nu mai sunt sancționate de lege
 2. a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească
 3. nu ai mai săvârșit fapte de natura infracțiunilor incriminate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară, într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancționate
 4. la data stingerii sumelor datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, dar nu mai devreme de 1 an de la data comunicării deciziei organului fiscal competent rămasă definitivă
 5. la data reactivării contribuabilului în situația în care acesta a fost declarat inactiv sau la data expirării unui termen de 3 luni de la data reactivării
 6. decesul, respectiv radierea contribuabilului.

Foarte important:

 1. Sunt exceptate de la înscrierea în cazierul fiscal faptele sancţionate contravenţional cu avertisment.
 2. În cazul atragerii răspunderii solidare îți poți radia rapid faptele din cazierul fiscal dacă achiți la bugetul de stat obligațiile fiscale corespunzătoare faptei înscrise.

Când ai nevoie de cazierul fiscal?

Dacă ai fapte înscrise în cazierul fiscal trebuie să știi că asta te poate afecta dacă:

 • vrei să fii asociat/acționar/administrator într-o societate
 • vrei să înființezi o asociație/fundație sau vrei să intri ca asociat/membru/reprezentant legal într-o asociație/fundație
 • vrei să înființezi un PFA

Dacă ai fapte înscrise în cazierul fiscal, nu poți face niciunul din lucrurile de mai sus până la rezolvarea situației care a dus la înscrierea faptelor în cazierul fiscal și până la ștergerea acestor fapte din cazier. 

Cum poți verifica dacă ai fapte înscrise în cazierul fiscal?

Pentru a te asigura că ai un cazier fiscal “curat” trebuie să

 1. te asiguri că respecți toate normele fiscale, contabile și financiare
 2. și să verifici periodic situația fiscală și financiar-contabilă a firmei/pfa-ului: declarații depuse, valabilitate sediu social/secundar/punct de lucru, situația plăților taxelor și impozitelor la bugetul de stat etc.

Cum poți obține cazierul fiscal?

Ai nevoie de un cazier fiscal? Află cum îl poți obține și care sunt documentele necesare pentru eliberare.

Cum poți obține cazierul fiscal?
 1. Poți solicita eliberarea cazierului fiscal de la orice organ fiscal competent în eliberarea certificatului de cazier fiscal, indiferent de domiciliu/sediu, prin depunerea setului de documente corespunzător.
 2. Poți scoate certificatul de cazier fiscal direct din contul SPV ANAF (atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoane juridice)
Documente necesare pentru persoanele fizice
 • cerere – formularul 502
 • act de identitate (titular sau reprezentant legal)
 • procură sau împuternicire avocațială – în cazul în care solicitarea e depusă de un reprezentant legal
 • chitanța care demonstrează plata taxei pentru obținerea certificatului fiscal.
Documente necesare pentru persoanele juridice
 • cerere – formularul 502
 • act de identitate reprezentant legal
 • document care atestă calitatea de reprezentant legal
 • împuternicire avocațială sau mandat al împuternicitului/avocatului/angajatului firmei
 • chitanța care demonstrează plata taxei pentru obținerea certificatului fiscal.
Documente necesare pentru asociații sau entități fără personalitate juridică
 • cerere – formularul 502
 • act de identitate (titular sau reprezentant legal)
 • împuternicirea dată asociatului care a fost desemnat/reprezentantului legal
 • chitanța care demonstrează plata taxei pentru obținerea certificatului fiscal.

Articole similare