Cum prestezi servicii pentru un client din afara României?
Acasă » Contabilitate & legislație pe limba ta » Cum prestezi servicii pentru un client din afara României?

Cum prestezi servicii pentru un client din afara României?

Vrei să începi un parteneriat cu o firmă din Uniunea Europeană sau din afara acesteia? Fie că ai un SRL (plătitor sau neplătitor de TVA) sau un PFA, trebuie să știi toate aspectele administrative, precum și implicaţiile fiscale. Află din acest articol cum prestezi servicii pentru un client din afara României și ce obligații fiscale ai.

Contractul de prestări servicii 

Pentru a putea presta servicii către un client de pe teritoriul României sau unul extern, ai nevoie de un contract valabil pe teritoriul ambelor țări. 

Ce trebuie să includă contractul de prestări servicii?

Indiferent de forma juridică aleasă contractul trebuie să includă date despre:

 • Prestator: datele firmei/PFA-ului tău
 • Beneficiar: datele clientului
 • Obiectul contractului: serviciul prestat
 • Locul prestării serviciului
 • Suma reprezentând contravaloarea serviciului
 • Detalii despre încetarea valabilității contractului și penalități

Cum închei contractul? 

Orice contract încheiat cu un client din afara României trebuie să fie redactat bilingv. Asta înseamnă că trebuie redactat în orice limbă oficială a statelor membre ale UE, dar la solicitarea organelor de inspecţie fiscală trebuie să asiguri traducerea acestora în limba română

Cum emiți facturi?

Deoarece facturile emise firmelor/persoanelor din străinătate nu se transmit în e-Factura, îți poți defini propriul format pentru facturile emise. Astfel, poți întocmi şi gestiona eficient facturile cu ajutorul unui program de facturare.

Facturile sunt emise în baza contractului dintre părți și trebuie să aibă o serie şi un număr unic din partea prestatorului. În plus, trebuie sa conțină elementele obligatorii ale unei facturi:

 • seria și numărul facturii
 • data emiterii facturii
 • data încasării unui avans, dacă această dată diferă de data emiterii facturii
 • numele, adresa şi codul de înregistrare fiscală al firmei care emite factura 
 • numele, adresa şi codul de înregistrare fiscală al beneficiarului de bunuri sau servicii
 • denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate
 • valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv TVA
 • cota de TVA – valoarea TVA pentru operaţiunile taxabile
 • adresa punctului de lucru dacă livrarea bunurilor nu se face de la sediul social al firmei;
 • numărul şi data contractului în baza căruia s-a prestat serviciul.

Important!

 1. Este bine de ştiut că semnarea şi ştampilarea facturilor nu mai sunt obligatorii.
 2. Orice tranzacție derulată cu parteneri străini se desfășoară în general în valută.  Potrivit prevederilor Codului fiscal (art. 155) factura se poate întocmi în orice limbă oficială a statelor membre ale Uniunii Europene, cu precizarea ca la solicitarea organelor fiscale aceasta trebuie tradusă și în limba romană, asemenea contractelor.

Ai nevoie de TVA intracomunitar?

Un alt aspect pe care trebuie să îl cunoști este TVA-ul intracomunitar. 

Ce este TVA intracomunitar?

TVA intracomunitar (codul special de TVA) se folosește de firmele neînregistrate în scopuri de TVA pe teritoriul României care vor să colaboreze cu societăți din Uniunea Europeană.

Atenție: Codul de TVA intracomunitar nu presupune înregistrarea în scopuri de TVA ci permite doar identificarea ca operator, pentru evitarea dublei taxări dintre statele membre UE. Chiar dacă obții codul de TVA intracomunitar vei rămâne neplătitor de TVA.

Cine, când și cum folosește acest cod?

Orice firmă neplătitoare de TVA din România care prestează servicii unei firme cu sediul în altă țară, are obligația de a emite facturile cu TVA intracomunitar. Asta înseamnă că la momentul emiterii facturii către partenerul străin, va trebui să treci codul de TVA intracomunitar în loc de CUI. De asemenea, vei solicita clientului să îți comunice un cod TVA valabil. Factura emisă de tine va fi fără TVA, însă clientul va plăti ulterior TVA-ul aferent în țara unde își are sediul, dacă este cazul.

Cum se obține codul de TVA intracomunitar?

Certificatul de înregistrare în scopuri TVA intracomunitar și Codul TVA intracomunitar se obțin prin depunerea la ANAF a declarației 700. Depunerea se face exclusiv online, prin Spațiul Privat Virtual, pe bază de semnătură electronică.

Important: În acest articol poți găsi mai multe informații despre cum poți obține codul de TVA intracomunitar chiar și fără ajutorul contabilului.

Cum declari și plătești TVA-ul?

Declararea și TVA-ul intracomunitar se face prin depunerea 

 • Declarației 301 – Decont special de taxă pe valoare adăugată, 
 • și a Declarației 390 – Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare, pentru lunile în care au existat astfel de operațiuni, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare.

Clienți din UE vs Non ue – care este diferența?

O primă diferență între colaborările cu clienți din UE versus Non UE reiese din aspectele legislative. Dacă pe teritoriile statelor membre UE există o predictibilitate legislativă și fiscală, în cazul statelor non-UE trebuie studiată legislația aplicabilă domeniilor în care vrei să prestezi serviciile.

Și din punct de vedere fiscal există aspecte care fac diferența, și anume lipsa aplicării TVA-ului intracomunitar, care evident este specific relațiilor între statele membre UE.

Prestarea de servicii în afara României reprezintă o oportunitate uriașă pentru afacerea ta. Tot ce trebuie să faci pentru a minimiza riscurile este să te documentezi riguros cu privire la toate aspectele legale, fiscale și administrative din piața în care activezi.

Articole similare